Σάββατο 11 Ιουνίου 2016

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών: Ενισχύεται η Αστυνομική Διεύθυνση Πέλλας με 5 αστυνομικούς

Με αφορμή την επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Πέλλας, με την οποία επισημαίνονταν η επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας με αποσπάσεις Αστυνομικών που το επιθυμούν από άλλους Νομούς, προκειμένου να καλυφθούν στοιχειωδώς οι αυξημένες υποχρεώσεις αστυνόμευσης του Νομού μας, έπειτα από τη λειτουργία και του «Κέντρου Ανοιχτής Φιλοξενίας Προσφύγων» στα Γιαννιτσά, ο Γιώργος Καρασμάνης σε συνέχεια και της υπ’ αριθ. 1184/03-03-2016 αναφοράς του επανέφερε το ίδιο θέμα στη Βουλή καταθέτοντας εκ νέου στις 09/05/2016 σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Τόσκας έδωσε την παρακάτω απάντηση:


« Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι για το ζήτημα της στελέχωσης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας, καθώς και των μετακινήσεων του προσωπικού αυτής προς ενίσχυση άλλων Υπηρεσιών, ενημερώσαμε την Εθνική Αντιπροσωπεία με το υπ’ αριθ. 7017/4/19321 από 27/03/2016 έγγραφό μας σε απάντηση της 1184/03-03-2016 αναφοράς του ιδίου Βουλευτή, με παρόμοιο περιεχόμενο.
Πέραν αυτών, επισημαίνεται ότι από τις διατάξεις των άρθρων 19 του π.δ/τος 100/2003 και 15 του π.δ/τος 211/2005, παρέχεται η δυνατότητα στο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας και στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας, να αποσπούν το προσωπικό τους, μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Α΄, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν στην εκάστοτε Υπηρεσία. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με ενημέρωσή μας, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση ( ΓΕ.Π.Α.Δ. ) Κεντρικής Μακεδονίας ενισχύει, ήδη, τη Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας με πέντε ( 5 ) αστυνομικούς υπαλλήλους όμορων Διευθύνσεων.
Τέλος, γνωρίζεται ότι οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, που σχετίζονται με τη λειτουργία των Δομών Φιλοξενίας παράτυπων μεταναστών και προσφύγων στην εδαφική αρμοδιότητα της προαναφερόμενης Διεύθυνσης είναι ανάλογες των αναγκών των λοιπών Διευθύνσεων της ΓΕ.Π.Α.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας ( Δ.Α. Κιλκίς. Πιερίας, Ημαθίας ), αλλά και γενικότερα των Διευθύνσεων Αστυνομίας της χώρας, όπου έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν παρόμοιες Δομές Φιλοξενίας. Σε κάθε περίπτωση, από το Υπουργείο και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας καταβάλλονται ουσιαστικές προσπάθειες για την προώθηση και τη, στο βέλτιστο βαθμό, θετική αντιμετώπιση των εύλογων και δίκαιων αιτημάτων του προσωπικού των Αστυνομικών Υπηρεσιών, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία αυτών και συνακόλουθα, την αναβάθμιση και βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων, στους πολίτες, υπηρεσιών, ώστε να εξυπηρετείται , κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο , το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more