Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016

Μεγάλα εργοστάσια από την Πέλλα διαφωνούν με το νέο χωροταξικό της ΠΚΜ!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ 110 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ08/06/2016

ΔΕΛΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΜΕ 110 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ – 266-17/12/2106

ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΡΗΜΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΡΓΗΜΕΝΗΣ ΣΕΒΕΖΟ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΥΚΕΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΠΚΜ

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 5 ΜΗΝΩΝ, ψηφίστηκε σε 1-2 μέρες χωρίς ενημέρωση.

Μεγάλη κοινωνική συναίνεση. Οι πολλές δεκάδες επιχειρήσεις με χιλιάδες εργαζόμενους, οι 5 Δήμαρχοι Δυτικής Θεσσαλονίκης και η ΠΕΔ συνολικά - που εκπροσωπούν 500.000 κατοίκους, οι 4 οικονομικοί φορείς, για το ίδιο περιεχόμενο του ΡΣΘ 2014 - με 70.000 μέλη Υπουργοί, βουλευτές, διαμαρτυρήθηκαν και έστειλαν με επανειλημμένα έγγραφα θέσεις για το περιφερειακό χωροταξικό ΠΠΧΣΣΑ, που προβλέπει: 1) σκανδαλώδεις χάρες στην υψηλή όχληση με παράνομα καταστροφικές διατάξεις ερήμωσης της δυτικής Θεσσαλονίκης με ανυπόστατες στην Αθήνα και την Ε.Ε. απαγορευμένες ζώνες από Β προβλήτα μέχρι Μαγνησία, (αφορά 3-5.000 επιχειρήσεις), 2) υποχρεωτικές και αυθαίρετες μετεγκαταστάσεις - λουκέτα στην χαμηλή και μέση όχληση σε όλη την ΠΚΜ, (αφορά 1-2.000 επιχειρήσεις) και 3) δεν προβλέπει κίνητρα προσέλκυσης επενδύσεων.

Παρατηρούνται καθυστερήσεις 5 μηνών, δημόσιες σχέσεις με συνέδρια, ... υποσχέσεις για τρένα, αναπλάσεις, στρατόπεδα, ... συμβολή στην ανάπτυξη, κ.α. Αποενοχοποιημένες διαδικασίες!!!

Αναρωτιόμαστε το εξής: Όταν το σύνολο των θεσμικών παραγόντων της πόλης (ΠΚΜ, ΟΤΑ 5 Δήμοι, παλαιότερα και η ίδια η ΠΚΜ 05/06/14, όλοι οι βουλευτές και δεκάδες σοβαρές και μεγάλες επιχειρήσεις) αντιτίθενται στις διατάξεις της συγκεκριμένης απόφασης – που είναι προοίμιο ΥΑ και νομοσχεδίου, κρύβει στην πραγματικότητα ... ενδιαφέροντα ;

Υπεβλήθησαν από όλους θετικές προτάσεις διόρθωσης, περιμένουμε την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση της δήλωσης ΠΚΜ για διόρθωση της απόφασης.

2 ΜΕΤΡΑ, 2 ΣΤΑΘΜΑ: ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε.


ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ

19/02/2016
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΗΜΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΚΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΠΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΗΔΗ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ.

2 ΜΕΤΡΑ, 2 ΣΤΑΘΜΑ: ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ... ΑΦΟΡΑ
1) όλες τις μονάδες παραγωγής χαμηλής και μέσης όχλησης εκτός οργανωμένων θυλάκων, διατρέχουν κίνδυνο βίαιης μετεγκατάστασης μέχρι ... 31/12/17 κατά την μελέτη του χωροταξικού. Δεν προβλέπεται στο ρυθμιστικό Αθήνας.
2) όλες τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στους παράνομους κύκλους ερήμωσης δυτικής Θεσσαλονίκης με τις σκανδαλώδεις χάρες μη λήψης μέτρων ασφαλείας στις μονάδες υψηλής όχλησης, κατά παραβίαση των ισχυουσών συνθηκών Σεβέζο. Προβλέπονται περιορισμοί και απομακρύνσεις δραστηριοτήτων και μονάδων βιαίως.
3) τις επιπτώσεις ερήμωσης και την απώλεια της Θεσσαλονίκης περίπου 500-1.000 εκατ. € από την απομάκρυνση του επιχειρηματικού πάρκου και την προοπτική νέου εκθεσιακού κέντρου στους Λαχανόκηπους.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΚΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

KEIMENO ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΚΜ:
1) ... “ Σε ότι αφορά την υποχρέωση μετεγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων, λόγω μη επιτρεπόμενης χρήσης γης, το ΠΠΧΣΑΑ θα πρέπει να κατευθύνει τον υποκείμενο σχεδιασμό χρήσεων γης ώστε να καθορίζεται το χρονικό περιθώριο μετεγκατάστασης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων που λειτουργούν σε θέσεις με ασύμβατες χρήσεις γης σε οργανωμένους υποδοχείς.”

2) ... ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΙΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με χιλιάδες επιχειρήσεις και ξενοδοχεία στον κλοιό, από Α προβλήτα ΟΛΘ μέχρι Καλοχώρι, Διαβατά, κ.α. Παράνομα προβλέπει αποχωρήσεις και λουκέτα σε σχολεία, γήπεδα, επιχειρήσεις, κ.α. Και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής το 2014 επεσήμανε μέτρα ασφαλείας των εγκαταστάσεων δεξαμενών μέχρι 01/06/2015 και την κατάργηση της Σεβέζο 2007.

... ο υποκείμενος σχεδιασμός θα πρέπει να αναθεωρηθεί προβλέποντας την απομάκρυνση των ιδιαίτερα ευπαθών χρήσεων από τη ζώνη επικινδυνότητας (σχολείανοσοκομεία κτλ). 
... Θεωρούμε σκόπιμη την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιώνώστε να εκπονηθεί μελέτη επιτρεπομένων χρήσεων γης πέριξ των εγκαταστάσεων και ιδιαίτερα των ΕΛΠΕ λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία SEVESO.Επισημαίνουμε ότι ο καθορισμός ΠΕΧΠ που προτείνεται στις αστικές περιοχές που γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ δεν έχει ενεργοποιηθεί μέχρι και σήμεραόπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω

Σελ 34-35: ... ΖΚατευθύνσεις για την αναθεώρηση του σχεδιασμού σε περιοχές οικιστικής χρήσης που βρίσκονται σε ζώνες επικινδυνότητας μονάδων Seveso.

Εικόνα 1: Χάρτης Βιομηχανικής Επικινδυνότητας στη Δυτική Θεσσαλονίκη (ΟΡΘΕ 2009) (πλήρης μελέτη)

Οι επιπτώσεις από το ΠΠΧΣΑΑ ήδη άρχισαν να φαίνονται και στο ΓΠΣ Θεσσαλονίκης, με αρχικά την παράνομη αποδοχή της καταργημένης Σεβέζο 2007, που έχει επιπτώσεις στην απομάκρυνση/ ματαίωση του επιχειρηματικού κέντρου και του εκθεσιακού κέντρου από τους Λαχανόκηπους, προς ερήμωση δυτικής Θεσσαλονίκης.


... Τόσες έρευνες, τόση δημοσιότητα έχουν δώσει επανειλημμένα ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ για την αποβιομηχάνιση και την φτωχοποίηση της Θεσσαλονίκης, ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΘΑ ΣΙΩΠΗΣΟΥΜΕ ? ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ... και του αποτελέσματος ?

ΠΕΡΙΡΡΕΟΥΣΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Γράφουν από μήνες γνωστές εφημερίδες και ιστοσελίδες και μας αφορά όλους - αποσπάσματα:
... η Θεσσαλονίκη θα πρέπει να αλλάξει τάχιστα ατζέντα. Διότι δεκαετίες τώρα η πόλη συζητάει τα ίδια θέματα και προσπαθεί να λύσει τα ίδια προβλήματα. Κυρίως προσπαθεί να βρει την οικονομική της ταυτότητα, που θα την απομακρύνει από τον αποκρουστικό τίτλο της«πρωτεύουσας της ανεργίας».
 Επομένως δικαιολογίες δεν υπάρχουν, εκτός από την αδιαφορία όσων βρέθηκαν σε θέση λήψης αποφάσεων και μπορούσαν να κάνουν κάτι, αλλά δεν το έκαναν με την κατάλληλη αποφασιστικότητα. Αλλά και τη στείρα αντίδραση όσων διαφωνούσαν και φρόντισαν να υπονομεύσουν τα σχέδια που υπήρχαν.
 Κολλημένοι στο παρελθόν συνδικαλιστές και υπερσυντηρητικοί, ιδεοληπτικοί
αυτοδιοικητικοί αξιοποιούν την παράλυτη και παραλυμένη πολιτεία και δρουν με γνώμονα τα στενά συντεχνιακά τους συμφέροντα, αδιαφορώντας προκλητικά για το συνολικό καλό.
 Τοπικοί φορείς και Πολιτεία αλληλοκατηγορούνται. Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες τόσες όσες χρειάζεται για να μη λαμβάνεται ποτέ μια τελική απόφαση. Και οι πολίτες απλώς περιμένουν κι αντί να οργίζονται από την απογοήτευση χλευάζουν τους πάντες. Έχουν άδικο;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ 5 ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΚΜ
Ξαφνικά και απότομα “πέρασε” το χωροταξικό στην ΠΚΜ στις 17/12/15, με το ίδιο γνωστό αρνητικό περιεχόμενο όπως και στο ΡΣΘ 2014, που “όλοι” κατέκριναν ως ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ. Προβλέπει και την ερημοποίηση δυτικής Θεσσαλονίκης κατά παράνομο τρόπο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες. Προβλέπει λουκέτα στην χαμηλή και μέση όχληση σε τακτό χρόνο.

Για το περιφερειακό χωροταξικό ΠΚΜ των 1.000 σελίδων- που κανείς δεν διάβασε, υπεβλήθησαν θετικές προτάσεις για διορθώσεις από δημάρχους και οικονομικούς φορείς. Όμως η δαιδαλότητα του χρόνου που πέρασε, άφησε την δυνατότητα να ΕΙΣΑΧΘΕΙ ξαφνικά στην ΠΚΜ, ΧΩΡΙΣ να κληθεί κανένας φορέας!!!

Τα κρίσιμα θέματα είναι:
1) θεσμοθέτηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ= ΛΟΥΚΕΤΩΝ σε χιλιάδες επιχειρήσεις σε τακτό χρόνο κατά την μελέτη ... μέχρι το 2017 στην χαμηλή και μέση όχληση της παραγωγής εκτός χωροθετημένων περιοχών- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ. Στην Αθήνα η χαμηλή και μέση όχληση κρίνεται συμβατή αυτόματα στον ιστό.
2) δεν λαμβάνονται μέτρα προσέλκυσης επενδύσεων όπως στην Αθήνα, π.χ. ξενοδοχειακό τόξο δυτικά, κ.α.
3) ΕΡΗΜΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: για την υψηλή όχληση γίνονται σκανδαλώδεις χάρες και δεν λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας εντός των ορίων τους, κατά παραβίαση συνθηκών Seveso της ΕΕ του 2012, με αποτέλεσμα την ερήμωση ζωνών χιλιομέτρων. Προβλέπεται και χάρτης ερήμωσης δυτικής Θεσσαλονίκης με χιλιάδες επιχειρήσεις. Αφορά περιοχές με ξενοδοχεία και πολλές επενδύσεις. Θα εκπλαγείτε! Πουθενά στην Αθήνα και όλη την ΕΕ δεν υπάρχουν περιορισμοί εκτός ορίων.
Το θέμα ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ αφορά και βαρύνουν όλη την παραγωγική δομή της πόλης, είτε είναι μέλη, είτε πελάτες, είτε καταναλωτές, αφού η Θεσσαλονίκη και όλος ο κόσμος από την παραγωγή ΑΕΠ και τις θέσεις εργασίας ζεί.
Στην Αθήνα και στην ΕΕ είχαν τεχνοκρατική προσέγγιση και δεν υπάρχει πρόβλημα πουθενά. Μόνο εδώ γίνονται “χάρες” και προκαλούνται λουκέτα σε χιλιάδες επιχειρήσεις χωρίς λόγο? Μετά θα γκρινιάζουμε προσχηματικά για το χάλι και την φτωχοποίηση της περιοχής.
Προτείνεται λόγω του επικείμενου καταστροφικού αποτελέσματος- να γίνουν κοινές ενέργειες για να ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΡΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ στην βάση των προτάσεων ΠΕΔ και φορέων.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ – με αλφαβητική σειρά
Βογιάννου Χρήστος, Provil SA,
Ευστρατίου Ανδρέας, Μπετόν Ευστρατίου ΑΕ,
Κεχρής Στέλιος, Οινοποιία, Σ. Κεχρή και Σία ΟΕ,
Καραγιάννης Δημ., Unipap AE,
Καλίας Χρήστος, Doral SA,
Κατσανά Δέσποινα, Σάλκο ΑΕ,
Λέστος Νικ., Ήφαιστος ΑΕ,
Μαμαδάς Δημ., Porto Palace Hotel ΑΕ,
Νικολαϊδου Έλλη, Νικοτέξ ΑΕ,
Νιτσιάκος Θεόδωρος, Νιτσιάκος ΑΕ,
Σαίτης Ελευθέριος, Κρόνος ΑΕ,
Στρατάκης Γεώργιος, Unismack SA,
Τσεκλίδης Νίκος, Κρυστάλ ΑΕ,
Παπαδόπουλου Άννα, Zaris eco energy,
Φιλίππου Νίκος, Φιλίππου Δομικά Έργα ΑΕ,
Χατζάκου Μαίρη,
Χατζόπουλος Ελευθ., Αθανάσιος Χατζόπουλος ΑΕ,
Χατζόπουλος Ελευθ. , Ρότεξ ΑΕ,
ΧηΓεωργίου Δημ., Εδεσμα ΑΕ,
ΧηΙωάννου Παύλος, Χ.ΧηΙωάννου ΑΕ,
Λεοντιάδης Λεονίδας, Αφοί Λεοντιάδη ΑΕ,
ΒΙΡΟ ΑΕ, Κυριακίδης Κωνσταντίνος
REGINA, Ιωαννίδης Κωνσταντίνος ΑΕΒΕΕ
Παλατιανάς Κωνσταντίνος, ΠΑΛΑΠΛΑΣΤ ΑΕ,
Στυλιανού, Βιομηχανικά Προϊόντα ΑΕ,
Αμβροσία, ΧηΓεωργίου Κατερίνα ΑΕ,
Covertex, Μήτσιου Θωμάς,
ΜΕΒΓΑΛ, Δημ. Συμεωνίδης,
Παρπούλας Θωμάς, Offirama ΑΕ,
Παπαγεωργίου Λάζαρος, Λαζ. Παπαγεωργίου ΑΕ,
Μπάτσης Ιωάννης, Γεωθερμική ΑΕ,
Παπαχαρίσση Άννα, Glass Studio ΑΕ,
Μπακαλιός Κωνστ., Μπακαλιός ΑΕ,
Καραγιοζόγλου Πολυχρόνης, Modelina ΑΕ,
Ισαακίδης Γεράσιμος, Γ. Ισαακίδης ΑΕ,
Βιδάλης Ν., Vimatec-N. Βιδάλης ΑΕ,
Δεδέογλου Δομινίκη, Grand Palace Hotel, Δεδεόγλου Σερ.& Όλγα & Σία ΟΕ
Παραβάντσιος Αντώνιος, Pilux-Danpex AE,
Αιβάζογλου Ηλίας και Νίκος, Top-Line AE,
Γιάντσης Ανδρέας AE
Κούσκουρας Βασίλης AE
Τσόπελας ΑΕ
Τσόπελας Παναγιώτης
Τσόπελα Ελένη
Τζήμου Δήμητρα, Pharmapro EE
Κατσιώτης Αλέκος, ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ,
Γεώργιος Πατσάκογλου, Allmetal AE,
Σιδηρόπουλος και Σία ΟΕ,
Νικητόγλου Β & Σια ΟΕ ,
Αφοί Τσιπίση ΟΕ,
Arton V Jerasi ,
Αφοί Βάγια ΟΕ,
Γεωργίου Κωνσταντίνος Μεταφορική
Γεωργιάδης Γ., ΜΕΒΙΟΡ
Τσαλόπουλος Αντώνιος, MATECO LTD,
Ελευθεριάδης Ι ΑΕΒΕ, DOMORAL,
ΒΙΟΖΩΚΑΤ, Τριανταφύλλου Δημ,
ΑGROLA, Παπαδόπουλος Σάββας,
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ FOULIDIS,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ, PNG LTD,
GLASSPLATE , AFOI ADAMIDI O.E,
Σύλλογος Ενεργών Πολιτών: Λαζαρίδου Μαρία, Κλήτσης Χρήστος, Τριανταφύλλου Πελαγία, Ναζίρης Γιώργος, Χρύσογλου Γεωργία, Κυριακίδου Ειρήνη, Ιστίκογλου Μαρία, Χαραλαμπίδης Σταύρος, Κιοντσούκη Σουζάννα, Παγωνίδης Κυριάκος, Ζαίμη Αναστασία, Παρίκογλου Σάββας, Σιβρόγλου Παντελής, Δρόσου Νίκη, Χάιτα Μαρία, Καρόγλου Χριστόδουλος, Καρόγλου Ευαγγελία, Καρόγλου Γιώργος, Καρόγλου Βάσω, Καρόγλου Βασιλική, Χατζόπουλος Κωνσταντίνος Μέρμηγκα Καλλιόπη, Ηλιάδης Φώτιος, Ιωαννίδου Σοφία, Φουντόγλου Ελένη, Μπέη Κατερίνα, Νταουτίδου Αρετή, Ελευθεριάδου Παρασκευή, Κέκας Παναγιώτης, Μαλλίνης Δημήτριος, Κλάδη Ελισάβετ,
ECORDA , Εταιρεία Ακινήτων και Αεροπορικές Εφαρμογές,
Ζαφείριος Ναξιάδης, Καπνά εις Φύλλα, ΑΕ
ΜΕΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ, Φρειδάς Γ.,
Ορυζόμυλοι Δήμητρα ΑΕ,
Στυλιανίδης Αναστάσιος, Χυτήρια
ΓΕΤΕ ΕΠΕ,
Eurolamp ABEE,
Μ. Κουσούρη @ Σια Ο.Ε,
Γιαννακουδάκης ΑΕ, Άγγελος Γιαννακουδάκης, AlphaBros,
Στερεά Καύσιμα ΑΕ, Μονάδα Παραγωγής Τσιμέντου, Pavlidis Group,
Δομική Π. Παυλίδης ΑΕ, Πρόδρομος Παυλίδης,
Παραλίδης Ηλίας ΑΕ, Παραλίδου Τάνια,


Δουλακάκης Χρήστος, Αχόρταγος Ιωνίας,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more