Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016

Συνεδριάζει τώρα εκτάκτως το Δημοτικό συμβούλιο Έδεσσας!Το δημοτικό συμβούλιο Έδεσσας συνεδριάζει εκτάκτως αυτή την ώρα ώστε να παρθεί απόφαση. Μάλιστα πρόσκληση της συνεδρίαση δεν στάλθηκε στο δικό μας ΜΜΕ και την πρόσκληση την είδαμε στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας στις 2 το μεσημέρι, μια ώρα περίπου πριν την συνεδρίαση! Φαίνεται λοιπόν πως έχει ανακύψει κάποιο σοβαρό οικονομικό θέμα που μόλις θα έχουμε πληροφόρηση θα σας ενημερώσουμε. Δείτε παρακάτω την πρόσκληση:


Σας καλούµε να προσέλθετε σε δηµόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα Πέµπτη 16 Ιουνίου 2016 και ώρα 15.00΄ σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του αριθµ. 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον του θέµατος της συνεδρίασης (Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.). 

2. 10η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 (Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών). Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, για την εύρυθµη λειτουργία των οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more