Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

Το ισχυρό μήνυμα του Γέροντα Εφραίμ που δίνει "τροφή" για σκέψη...
Το δικό του μήνυμα για την ψυχή του ανθρώπου περνάει ο Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας και μας ωθεί να ασκήσουμε κριτική στον εαυτό μας για να αγαλλιάσουμε.
Με στόχο την πλήρη ευδαιμονία της συνείδησης μας, ο Γέροντας Εφραίμ ζητάει κάθε βράδυ να κάνουμε κριτική στο πως περάσαμε την ημέρα μας και κάθε πρωί να σκεφτόμαστε πως πέρασε η νύχτα.
"Κάθε νύκτα κάμε κριτικήν το πώς διήλθες την ημέραν, και το πρωϊ, πως επέρασεν η νύκτα, ώστε να ηξεύρης τι ταμείον έχει η ψυχή σου, και αν ζημίαν οίδας, προσπάθησον να την ανακαλέσης δια της προσοχής και βίας.
Αν δε αύξησιν, δόξαζε τον αφανή αρωγόν σου, τον Θεόν.
Μην αφήσης τον έλεγχον της συνειδήσεώς σου επί πολύ, αλλά συντόμως δίδε ό,τι ζητεί, μήπως σε οδηγήση εις τον κριτήν και εις την φυλακήν. Ζητεί το συνειδός την επιμέλειαν και την επανάκτησιν του κανόνος και της προσευχής; Δώσε τα και ιδού απηλλάγης της οδού προς τον κριτήν.
Μην εξασθενήσης την σωτήριον φωνήν της συνειδήσεως εν τη καταφρονήσει αυτής, διότι θα μεταμεληθής εις το ύστερον χωρίς όφελος.
Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας
Πατρικαι Νουθεσίαι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
Β΄ Περί Εξομολογήσεως και Πνευματικού Ταμείου".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more