Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Η ΠΕΔΚΜ συντάσσεται με το ΤΕΕ/ΤμΚΜ και εκφράζει την αντίθεσή της στην προωθούμενη κατάργηση του ΙΤΣΑΚ.
 Αποτέλεσμα εικόνας για ΙΤΣΑΚ.
Η ΠΕΔΚΜ, ως ο συλλογικός εκφραστής των 38 Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, συμμερίζεται τις εύλογες ανησυχίες, τους σοβαρούς προβληματισμούς και τις δικαιολογημένες αντιδράσεις του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, που τάσσεται κατά της επιχειρούμενης κατάργησης του ΙΤΣΑΚ (Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών).
Η ΠΕΔΚΜ διατρανώνει την αντίθεση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κεντρικής Μακεδονίας στην προωθούμενη, -με το άρθρο 15 του πρόσφατου Σχεδίου Νόμου «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις»,- κατάργηση του ΙΤΣΑΚ και στην μετατροπή του σε ένα «περιφερειακό» παράρτημα ενός υπό σύσταση νέου Φορέα (Ερευνητικός Φορέας Αντισεισμικών Κανονισμών, Προδιαγραφών Κατασκευών και Τεχνικής Σεισμολογίας, - Ε.Φ.Α.Κ.ΤΕ.Σ.). 
Υπενθυμίζει πως το ιδρυθέν το 1979 ΙΤΣΑΚ αποτελεί έναν από τους ελάχιστους, πανελλαδικής εμβέλειας φορείς, με έδρα την Θεσσαλονίκη, με ιδιόκτητες, υψηλών προδιαγραφών, εγκαταστάσεις, με πολυδιάστατο έργο και προσφορά και με «ταυτότητα» που επάξια έχει κατακτήσει την διεθνή αναγνώριση.
Η ΠΕΔΚΜ καλεί τον επισπεύδοντα Υπουργό Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη να αποσύρει την προωθούμενη, -διοικητικά παράδοξη, λειτουργικά αντιφατική και δημοσιονομικά ασύμφορη.- ρύθμιση και να υιοθετήσει τις τεκμηριωμένες προτάσεις των συναδέλφων του Μηχανικών και των αρμοδίων, για την αντισεισμική θωράκιση της Χώρας, επιστημονικών Φορέων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου