Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΡΓΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΟ 2018 ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ː 1.878.351,26

Αποτέλεσμα εικόνας για τεχνικό πρόγραμμα

ΓΡΑΦΕΙ  Η  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΙΣΚΟΥ  ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Κατατέθηκε το προσχέδιο τεχνικού προγράμματος του έτους 2018 από το Δήμο Έδεσσας, συνολικού  προϋπολογισμού 1.878.351,26 ευρώ. Τα ποσά προϋπολογισμού  δαπάνης  συνολικά από κάθε φορέα είναι, από το Π.Δ.Ε ( Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ) και λοιπά προγράμματα 1.214.271,26 ευρώ, από τη ΣΑΤΑ ( Συλλογική  Απόφαση  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης ) 556.080,00 ευρώ,  από πόρους του Δήμου 108.000,00 ευρώ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ː
Αυτά που έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται ː
1ο  Στον τομέα του Πολιτισμού και του Αθλητισμού είναι « Συντηρήσεις και παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο (ΔΑΚ) Έδεσσας Ν. Πέλλας » με  προϋπολογισμό δαπάνης 25.300,00 και χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΣΑΕ
2ο  Στον τομέα της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού « Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου  Έδεσσας » ΤΠ 2017, με  προϋπολογισμό δαπάνης 15.000,00 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ (2017)
3ο  Τεχνικό έργο « Διαμόρφωση πλατείας Ελευθερίας » με προϋπολογισμό δαπάνης 90.000,00 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ (2017)
4ο  Τεχνικό έργο «Αποκατάσταση καταστρώματος και φορέα γέφυρας οδού Μεσημερίου – Φλαμουριάς »  με προϋπολογισμό δαπάνης 12.000,00 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ (2017)
5ο  Τεχνικό έργο « Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Ε Έδεσσας » (2017) με προϋπολογισμό δαπάνης 12.800,00 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ 2017
6ο   Τεχνικό έργο « Διαμόρφωση χώρου Πρωτομαγιάς Τ.Κ. Ριζαρίου » με προϋπολογισμό δαπάνης 11.640,00  και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ (2017)
ΝΕΑ  ΕΡΓΑ ː
7ο   « Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας » (2018) με προϋπολογισμό δαπάνης  25.000 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ
8ο  « Πυρασφάλεια Δημαρχείου Έδεσσας, ΚΕΠ Έδεσσας και  Άρνισσας » με προϋπολογισμό δαπάνης 25.000 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ
9ο  « Επαναδιάνοιξη και αξιοποίηση υπάρχουσας αρδευτικής γεώτρησης κάμπου Βρυττών » με προϋπολογισμό δαπάνης 6.440,00 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ (2017)
10ο  « Διάνοιξη 3ων αρδευτικών γεωτρήσεων στους οικισμούς Σωτήρας, Μαργαρίτας και Λύκων με προϋπολογισμό δαπάνης 30.000,00 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ (2017)
11ο  « Διάνοιξη 2 αρδευτικών γεωτρήσεων στην Κερασιά » με προϋπολογισμό δαπάνης 20.000,00 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ (2017)
12ο  « Επέκταση αρδευτικού δικτύου Νησίου » με προϋπολογισμό δαπάνης 7.200,00 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ
13ο   « Επέκταση αρδευτικού δικτύου Αγ. Φωτεινής » με προϋπολογισμό δαπάνης 5.000,00 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ
14ο  « Aναβάθμιση  πολυχώρου  πολιτισμού ΄΄Μ. Αλέξανδρος΄΄ και περιβάλλοντος χώρου » (β΄φάση) με προϋπολογισμό δαπάνης 720.050,11 και χρηματοδότηση από το ΠΔΕ
15ο   « Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση οθωμανικού τεμένους ΄΄Χουνκάρ τζαμί΄΄ στην Έδεσσα » (β΄φάση) με προϋπολογισμό δαπάνης  452.232,58 και χρηματοδότηση από το ΠΔΕ
16ο  « Ανακαίνιση κληροδοτήματος Μ. Βαλάσα στη Θεσσαλονίκη » με προϋπολογισμό δαπάνης 16.688,57 και χρηματοδότηση από πόρους  του κληροδοτήματος
17ο  έως  30ο   « Αγροτική οδοποιία ː Σωτήρας, Μεσημερίου, Περαίας, Γραμματικού, Άρνισσας, Παναγίτσας-Ζέρβης, Αγ. Αθανασίου, Φλαμουριάς-Αγ. Φωτεινής, Βρυττών, Νησίου, Κερασιάς- Καρυδιάς, Πλατάνης- Καισαριανών, Άγρα, Ριζαρίου » (2018) με προϋπολογισμό δαπάνης για το κάθε ένα  Τοπικό Διαμέρισμα από 7.200,00 και χρηματοδότηση από Πόρους του Δήμου ( Ανταποδοτικά)
31ο « Αγροτική οδοποιία Σμαρέκας, Λόγγου, Εκκλησιοχωρίου » (2018) με προϋπολογισμό δαπάνης 7.200,00 και  χρηματοδότηση από Πόρους του  Δήμου (Ανταποδοτικά)
32ο « Διαμόρφωση- Ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Έδεσσας » (2018) με προϋπολογισμό δαπάνης 40.000,00 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ
33ο « Διαμόρφωση- Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε.  Βεγορίτιδας » (2018) με προϋπολογισμό δαπάνης 20.000,00 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ
34ο  « Επισκευές-συντηρήσεις σε υπαίθριους κοινοχρ. χώρους Δ.Ε. Έδεσσας » (2018) με προϋπολογισμό δαπάνης 7.200,00 και  χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ
35ο  « Επισκευές-συντηρήσεις σε υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Βεγορίτιδας » (2018) με προϋπολογισμό δαπάνης 7.200,00 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ
36ο  « Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας (2018) με προϋπολογισμό δαπάνης 75.000,00 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ
37ο  « Κατασκευή νέων παιδικών χαρών » (2018) με προϋπολογισμό δαπάνης  30.000,00 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ
38ο  « Ασφαλτόστρωση δρόμου  εντός σχεδίου οικισμού Άρνισσας » με προϋπολογισμό δαπάνης 17.000,00 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ
39ο  « Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης πρανών χειμάρρων  Κερασιάς (β΄φάση) και Καρυδιάς »  με προϋπολογισμό δαπάνης 24.000,00 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ
40ο  « Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πρανών χειμάρρου  Κ. Γραμματικού » με προϋπολογισμό δαπάνης  12.000,00 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ
41ο  « Κατασκευή WC επισκεπτών στο δημοτικό κέντρο καταρρακτών » με προϋπολογισμό δαπάνης12.000,00 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ
42ο  « Επισκευή - συντήρηση πλατείας Πλατάνης » με προϋπολογισμό δαπάνης 7.200,00 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ
43ο  « Ανάπλαση πλατείας Μεσημερίου » με προϋπολογισμό δαπάνης 10.000,00 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ
44ο  « Ανάπλαση πλατείας Άνω Γραμματικού »  με προϋπολογισμό δαπάνης 7.200,00 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ
45ο  « Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Φλαμουριάς » με προϋπολογισμό δαπάνης 7.200,00 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ
46ο  ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΝΕΟ ΕΡΓΟ « Αναβάθμιση δενδροστοιχιών πόλης Έδεσσας (Α΄Φάση) » με προϋπολογισμό δαπάνης 20.000,00 και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ

ΣΤΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ ː  1.878.351,26 ΕΥΡΩ  ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΨΑΜΕ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more