Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017

Κρίσιμο Δ.Σ. στην Αλμωπία την Τετάρτη καθώς ψηφίζεται ο προϋπολογισμός

Αποτέλεσμα εικόνας για Δημοτικό συμβούλιο Αλμωπίας      

 Ενδιαφέρον θα έχουν οι δυο συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου Αλμωπίας που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα η ψήφιση του προϋπολογισμού καθώς και τακτική συνεδρίαση στις 6. 15 . Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε την στάση που θα έχουν οι διαφωνούντες δημοτικοί σύμβουλοι καθώς και η αντιπολίτευση. Αν δεν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός σε τρεις συνεδριάσεις, τότε αυτός θα καταρτιστεί από την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης. Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Δημήτρης Μπίνος με συνέντευξη που είχε κάνει στην Πέλλα τηλεόραση τόνισε ότι την ευθύνη θα έχουν όσοι δεν ψηφίσουν καθώς θα δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα στις υπηρεσίες και στην εν γένει λειτουργία του Δήμου.


            Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,  που θα γίνει στο  Δημ. Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την   20η   του μηνός  Δεκεμβρίου  έτους  2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα   17:00 (5.00'μ.μ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

 «Ψήφιση Προϋπολογισμού και  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ-Πίνακας Στοχοθεσίας) οικονομικού έτους 2018
του Δήμου Αλμωπίας».

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝΣας  προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 20 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα   18.15΄ (6.15 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
                   -1-                 
             
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ü   
Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο
1ο
15η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2017-
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

2ο
Διαγραφές ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
3ο
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016
4ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του  υποέργου 1 "Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου Ακαθάρτων Οικισμού Αριδαίας" της Πράξης "Αποχετευτικό Ακαθάρτων και ΕΕΛ Οικισμού Αριδαίας - Β' ΦΑΣΗ" με κωδ. MIS 5003926
5ο
 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του  υποέργου «Κατασκευή και λειτουργία της επέκτασης ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού» της Πράξης «Επέκταση ΧΥΤΑ  1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού – Φάση Β» (κωδικός ΟΠΣ 5003948)
6ο
Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
7ο
Αποδοχή παραιτήσεων Δημοτικών Συμβούλων από τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας και αντικατάστασή τους από τα αναπληρωματικά μέλη.
8ο 
Απομάκρυνση κουβουκλίου περιπτέρου από την Τοπική Κοινότητα Αψάλου, κατόπιν απόφασης Τοπικής Κοινότητας Αψάλου (αριθ. 12/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ)
9ο
Αδειοδότηση σε αίτημα για διαμόρφωση δρόμου σε κοινόχρηστο χώρο της Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου (αριθ. 13/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ)
10ο
Παραχώρηση χώρου στο Μορφωτικό Σύλλογο Ξιφιανής.


-2-11ο
Κατάργηση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών, βάσει της με αριθ. 32823/8-12-2017 εισήγησης Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης
12ο
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας
13ο
Έγκριση Απολογισμού Σ.Ε. Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας οικονομικού έτους 2016.
14ο
Έγκριση πίστωσης για την μετακίνηση του Δημάρχου και του Δημοτικού Σύμβουλου, κ. Γεωργίου Χρήστο  στα Ιωάννινα για την συμμετοχή τους στο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. στις 30/11-02/12/2017.
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more