Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

Γ. Ανδρίτσος: Αποσπασματική η αντιμετώπιση αξιοποίησης των οχημάτων της Περιφέρειας


 Αποτέλεσμα εικόνας για Γιάννης Ανδρίτσος
 
Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  στις 26/01/2018 για την έγκριση της απόσυρσης και εκποίησης δύο μηχανημάτων έργων και ενός φορτηγού ιδιοκτησίας της Π.Κ.Μ. -  Π.Ε. Πέλλας, ο ειδικός αγορητής Γιάννης Ανδρίτσος υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση που αφορά τα μηχανήματα όλης της Περιφέρειας, είναι αποσπασματική και πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις αξιοποίησης των οχημάτων της Περιφέρειας.
Ειδικότερα :
Αναφορικά με την απόσυρση των προτεινόμενων οχημάτων και μηχανημάτων έργου η θέση μας είναι ότι η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος είναι αποσπασματική. Κρίνουμε ότι η εξέταση αυτού του θέματος θα έπρεπε να είναι συνολικότερη. Συγκεκριμένα, θα έπρεπε να έχει συνταχθεί μία μελέτη από τις αρμόδιες υπηρεσίες που να αναλύει την κατάσταση και το κόστος επισκευής εκάστου οχήματος, το χώρο που σταθμεύει, τη χρήση τους και τους οδηγούς που τα χειρίζονται και στους οποίους έχουν χρεωθεί. Τα οχήματα για τα οποία καλούμαστε να αποφασίσουμε αν κρίνει το συμβούλιο ότι πρέπει να επισκευαστούν, υπάρχουν οδηγοί να τα χειριστούν ή θα συνεχίσουν να είναι σταθμευμένα και παροπλισμένα; Γνωρίζουμε ότι τα οχήματα της ΠΕ Πέλλας είναι σε ακινησία ελλείψει οδηγών, άρα ποιος ο λόγος να διαθέτει αυτά τα οχήματα; Από τις 29-05-2014 που η αρμόδια υπηρεσία έχει εις χείρας της το πρακτικό επιθεώρησης κρατικού οχήματος σε ποιες ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα; Έχει πραγματοποιηθεί αλληλογραφία με τους αρμοδίους; Έχει προταθεί κάτι για τη διαχείριση αυτού του οχήματος ή το αφήνουμε να σαπίζει; Από το 2012 που παρελήφθησαν αυτά τα οχήματα μέχρι σήμερα που καλούμαστε να αποφασίσουμε για την τύχη τους, σε ποιες ενέργειες έχουμε προβεί; Το 2012 σε τι κατάσταση βρίσκονταν και ποιος τα παρέλαβε; Λειτούργησαν έκτοτε και αν όχι γιατί; Ο λόγος που θέτουμε αυτά τα ερωτήματα είναι γιατί αυτά τα οχήματα αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Περιφέρειας για τα οποία οι Έλληνες Πολίτες έχουν πληρώσει φόρους και πρέπει να γνωρίζουν πού πηγαίνουν τα χρήματα που πληρώνουν.
Έχουν εξεταστεί εναλλακτικές λύσεις αξιοποίησης των οχημάτων της Περιφέρειας; Όχι μόνον αυτών για τα οποία γίνεται λόγος σήμερα, αλλά όλων. Γνωρίζουμε ότι κάποιες ΠΕ σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λαμβάνουν άδεια από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να τα οδηγούν εθελοντές. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα, αντί να αποσυρθούν τα οχήματα αυτά, εφόσον αυτά βέβαια κρίνονται επισκευάσιμα, να παραχωρηθούν σε κάποιο Δήμο που τα έχει ανάγκη και να αναλάβει ο τελευταίος την επισκευή του.
Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις σκοπό έχουν να επισημάνουν την έλλειψη συνολικής αντιμετώπισης του θέματος. Διότι αν γνωρίζαμε επακριβώς ποια και πόσα οχήματα και μηχανήματα έργου διαθέτουμε, πόσους οδηγούς και χειριστές για να τα χειριστούν και ποια και πόσα από αυτά είναι επισκευάσιμα ή προς απόσυρση, θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευέλικτοι, να καλύπτουμε πιο εύκολα τις διαφορετικές ανάγκες της κάθε ΠΕ και να είμαστε πιο άμεσοι στην αντιμετώπιση τακτικών και εκτάκτων αναγκών. Θα ήταν τέλος οικονομικά επωφελέστερο, καθώς θα αξιοποιούνταν στο έπακρο όλα τα διαθέσιμα μέσα και θα αποσύρονταν πιο γρήγορα όσα οχήματα έχουν ήδη καταστεί άχρηστα, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε και να τα βλέπουμε να σαπίζουν.
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                       26/1/2018
Περιφερειακός Σύμβουλος ΠέλλαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου