Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ        
    Αγαπητοί καταναλωτές,

Στόχος της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας, όπως καθορίζεται από την στρατηγική του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της, είναι η βελτίωση της ποιότητας του νερού που προσφέρει, καθώς και η απρόσκοπτη παροχή του σε όλους τους καταναλωτές του Δήμου μας.
            Επιπρόσθετα στα πλαίσια της διαρκούς εξέλιξης των υπηρεσιών της Επιχείρησης είναι η κατασκευή έργων για την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στην πόλη της Αριδαίας και στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αλμωπίας.
            Με στόχο λοιπόν, την ενημέρωση και επικοινωνία με τους δημότες του Δήμου μας, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλμωπίας παρουσιάζει τα οικονομικά στοιχεία της καθώς και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2017.


·         Οικονομικά στοιχεία Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας έτους 2017

Γενικά Έσοδα έτους 2017 729.992,00 ευρώ
Γενικά Έξοδα έτους 2017 680.058,00 ευρώ
Εισπράξεις έτους 2017 836.112,00 ευρώ (ποσοστό εισπαραξιμότητας 102%)
Ποσό Πληρωμής προς Δ.Ο.Υ. & Ασφαλιστικές Εισφορές στα ταμεία Παρελθόντων και τρεχόντων ετών 361.268,00 ευρώ
Ποσό πληρωμής παρελθόντων ετών προς προμηθευτές 38.265,00 ευρώ
Οφειλές παρελθόντων ετών λόγω διακανονισμών για τελεσίδικες αγωγές που αφορούν προμηθευτές 226.809,00 ευρώ
Οφειλές από τόκους λόγω διακανονισμών τελεσίδικων αγωγών που αφορούν προμηθευτές 99.000,00 ευρώ
Έναρξη των συζητήσεων για τον διακανονισμό οφειλών της ΔΕΥΑ προς την ΔΕΗ

·         Οργάνωση της λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας  και συγκεκριμένα:

1.      Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2018.
2.      Συγκρότηση Επιτροπών της Επιχείρησης.
3.      Σύνταξη Υπηρεσιακού Σχεδίου Δράσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αλμωπίας.
4.      Αναπροσαρμογή χρεώσεων καταναλωτών.
5.      Χρέωση δημοτικών παροχών ύδρευσης και αποχέτευσης.
6.      Αντικατάσταση παλαιού ηλεκτρονικού προγράμματος καταναλωτών με νέο σύγχρονο και λειτουργικότερο πρόγραμμα καταναλωτών.
7.      Υποβολή προτάσεων σε Επιχειρησιακά Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
8.      Σύνταξη ειδικής μελέτης βιωσιμότητας κοστολόγησης – τιμολόγησης Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας.
9.      Κατασκευή του έργου "Δίκτυο ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας".
10.  Παραλαβή προμελέτης «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αριδαίας»
11.  Καταχώρηση στοιχείων στο αρχείο καταναλωτών της Επιχείρησης.
12.  Ανάθεση μελέτης αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης  στην πόλη της Αριδαίας.
13.  Ανάθεση μελετών υποδομών βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού σε έξι Τ.Κ. του Δήμου μας (Λουτράκι, Όρμα, Αρχάγγελος, Φούστανη, Σωσάνδρα, Δωροθέα-Αγάθη).
14.  Εξασφάλιση χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατασκευή δικτύου πληρώσεως της δεξαμενής ύδρευσης της Τ.Κ. Νότιας από παρακείμενη γεώτρηση.
15.  Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης της πόλης της Αριδαίας. 

·         Κατανοώντας τις οικονομικές δυσκολίες των πολιτών λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης της χώρας, προβήκαμε σε ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων χρεών των καταναλωτών προς την Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας με ευνοϊκούς όρους.

·         Στην προσπάθειά μας για εξυγίανση αλλά και ρεαλιστική τακτοποίηση και νοικοκυροσύνη της επιχείρησης προβήκαμε στην ρύθμιση των οφειλών των παρελθόντων ετών της Επιχείρησης προς τη Δ.Ο.Υ. και προς τους προμηθευτές της.

·         Στα πλαίσια της ίσης και δίκαιης αντιμετώπισης όλων των πολιτών, αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης προβήκαμε σε βεβαίωση χρεών των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

·         Τακτοποίηση όλων των δικαστικών αγωγών που εκκρεμούσαν σε βάρος της Δ.Ε.Υ.Α.

·         Έλεγχος της Δ.Ε.Υ.Α. από υπηρεσίες ορκωτών λογιστών, από το 2008 έως το 2017.

·         Διενέργεια μικροβιολογικών, φυσικοχημικών, φυτοφαρμάκων και αναλύσεων βαρέων μετάλλων του πόσιμου ύδατος στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Αλμωπίας.

·         Χλωριώσεις και απολυμάνσεις όλων των δικτύων και δεξαμενών του Δήμου Αλμωπίας από συνεργείο της Επιχείρησης.

·         Αποκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικών βλαβών σε γεωτρήσεις και αντλιοστάσια των Τ.Κ. του Δήμου και συγκεκριμένα :
1.      Εγκατάσταση ασύρματου φλοτέρ στην γεώτρηση και ηλεκτροδότηση της δεξαμενής ύδρευσης της Τ.Κ. Χρυσής.
2.      Εγκατάσταση ασύρματου φλοτέρ στην εφεδρική γεώτρηση Τ.Κ. Προμάχων.
3.      Αποκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών βλαβών στο αντλιοστάσιο Τ.Κ. Αψάλου (επισκευή αντλιών και μοτέρ).
4.      Αποκατάσταση βλάβης μοτέρ-αντλίας υποβρύχιου συγκροτήματος γεώτρησης οικισμού Μοναστηρακίου.
5.      Αποκατάσταση βλάβης μοτέρ-αντλίας υποβρύχιου συγκροτήματος γεώτρησης Τ.Κ. Αλώρου.
6.      Αποκατάσταση βλάβης μοτέρ-αντλίας υποβρύχιου συγκροτήματος γεώτρησης ύδρευσης της πόλης της Αριδαίας εντός δημοτικού σταδίου.
7.      Αποκατάσταση βλάβης μοτέρ-αντλίας υποβρύχιου συγκροτήματος γεώτρησης Τ.Κ. Νεοχωρίου.
8.      Αποκατάσταση βλάβης μοτέρ-αντλίας υποβρύχιου συγκροτήματος γεώτρησης Τ.Κ. Σωσάνδρας.
9.      Αποκατάσταση βλάβης soft starter γεώτρησης Τ.Κ. Κωνσταντίας.
10.  Αποκατάσταση βλάβης βοηθητικής αντλίας Τ.Κ. Κωνσταντίας (ύδρευση σταυλικών εγκαταστάσεων).
11.  Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων αντλιοστασίου οικισμού Αγάθης λόγω θραύσης τους από παγετό.

·         Καθαρισμός και απολύμανση 8 υδατοδεξαμενών σε  Τ.Κ. του Δήμου για προληπτικούς λόγους.

·         Συντήρηση και ελαιοχρωματισμός κτιρίου εργοταξίου Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας.

·         Εκκίνηση τοποθέτησης υδρομέτρων στην Τ.Κ. Γαρεφείου.

·         Αντικατάσταση 550 χαλασμένων υδρομέτρων.

·         Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης στις Τ.Κ. Αρχαγγέλου και Περίκλειας.

·         Σύνδεση εφεδρικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Ξιφιανής.

·         Αντικατάσταση αποχετευτικού δικτύου επί της οδού Ερμού στην πόλη της Αριδαίας.

·         Καθαρισμός και συντήρηση πηγών Τ.Κ. Ίδας.

·         Επισκευή και συντήρηση δεξαμενής Τ.Κ. Πολυκάρπης (καθαρισμός, κατασκευή περίφραξης, στεγανοποίηση, κατασκευή by pass).

·         Επισκευή δικτύου πηγών Τ.Κ. Γαρεφείου.

·         Εξωτερικός καθαρισμός υδραγωγείων όλων των Τ.Κ. του Δήμου.

·         Επισκευές κουφωμάτων στα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές των Δ.Κ. και Τ.Κ. του Δήμου.

·         Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος με άσφαλτο από εκσκαφές επισκευής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

·         Καθαρισμός δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων μήκους 2600 μέτρων περίπου και 33 φρεατίων με αποφρακτικό μηχάνημα

·         Συντήρηση και επισκευή όλων των τοποθετημένων χλωριωτών και τοποθέτηση νέων στις Τ.Κ. του Δήμου.

·         Επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στις δεξαμενές των Τ.Κ. του Δήμου μας.

·         Αποκατάσταση βλαβών πυροσβεστικών κρουνών στις Τ.Κ. του Δήμου μας.

·         Τοποθέτηση νέων τερματικών βανών καθαρισμού σε δίκτυα ύδρευσης των Τ.Κ. του Δήμου.

·         Πραγματοποίηση 43 συνδέσεων και επανασυνδέσεων ύδρευσης και 8 νέων συνδέσεων αποχέτευσης.

·         Κατάργηση 29 παράνομων παροχών σε διάφορες Τ.Κ. του Δήμου.

·         Αντιμετώπιση συνολικά 753 βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης σε όλες τις Τ.Κ. του Δήμου και αντιμετώπιση 65 βλαβών στο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης της Αριδαίας.


-Ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more