Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 18.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 8ης, 23ης & 24ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου  και  18ης Δεκεμβρίου 2017 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2.      Παρουσίαση και έγκριση μελέτης έργου «Ενοποίηση τουριστικού με εμπορικό κέντρο Έδεσσας» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
3.      Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης στις οδούς Τρύφωνος Ντάλιου-Γιάννη Ρίτσου-Διονυσίου Μπουλγούρη, περιμετρικά του Ο.Τ.Γ329 της Έδεσσας  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
4.      Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεση της εργασίας «Άμεσες εργασίες αποτροπής κινδύνου – μερική αποξήλωση, αντιστήριξη τοιχίου στον Π. Αγ Αθανάσιο» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
5.      Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
6.      Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και του ΤΟΕΒ Εδεσσαίου για την εκτέλεση έργου με τίτλο  «Επέκταση του αρδευτικού συστήματος της Φλαμουριάς Έδεσσας Ν. Πέλλας» και ορισμός μελών της επιτροπής παρακολούθησης (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  1. Αποδοχή χρηματοδότησης προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού υλικού», «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  2. Διαγραφές ή μη ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  3. Διαγραφή ή μη οφειλής της Μαλαματής Γάτσου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
10.          Εξέταση αιτήματος του Κων/νου Νησιάγκα  που αφορά τη διαγραφή οφειλής από τέλος  χρήσης κοινόχρηστου χώρου και από πρόστιμα από αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων – πεζοδρομίων (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
11.          Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτου (Ο.Τ. 36 ) όπου στεγάζεται ο Β’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός από το Υπουργείο Οικονομικών στο Δήμο Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
12.          Υποβολή αιτήματος προς την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας  για τροποποίηση σχετικών αποφάσεων παραχώρησης κυριότητας  δημοτικών εκτάσεων που  βρίσκονται στις Τ.Κ. Άρνισσας, Περαίας και Γραμματικού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
13.          Λύση της σύμβασης μίσθωσης του Δημοτικού καταστήματος επί της Πλ. Τημενιδών (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
14.          Λύση της σύμβασης του Δημοτικού καταστήματος επί της  Πλ. 25ης Μαρτίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
15.          Παραχώρηση χρήσης τμήματος κτιρίου πρώην Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Έδεσσας στο ΕΑΠ (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
16.          Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου στην οικία Τσάμι στο Βαρόσι (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
17.          Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
18.          Σύνταξη και υποβολή φακέλου για το χαρακτηρισμό δένδρων της πόλης της Έδεσσας ως «μνημείων της φύσης» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
19.          Υποβολή πρότασης με τίτλο «Έδεσσα City Branding» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
20.          Έγκριση κανονισμού άρδευσης Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
21.          Οικονομική επιχορήγηση του Α.Σ. ΚΑΡΑΤΕ ΕΔΕΣΣΑΣ (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής  Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
22.          Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (Εισηγητής:  Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
23.          Κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη (Εισηγητής:  Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
24.          Αδυναμία επίστρωσης της αυλής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Έδεσσας από το Δήμο Έδεσσας (Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).
25.          Έγκριση της αριθμ. 13/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2017» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ») (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
26.          Έγκριση της αριθμ. 16/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ») (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
27.         Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ (Εισηγητής: Δήμαρχος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου