Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου "Εν Έργω | Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου"


Την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 συνήλθε σε συνεδρίαση το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε στις 11 Μαρτίου 2018 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής : 

Πρόεδρος Δ.Σ. : Θωμάς Σεβαστιάδης 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. : Μαρία Πόπη 
Γενική Γραμματέας Δ.Σ. : Ουρανία Ρωμανίδου 
Ταμίας Δ.Σ. : Γεώργιος Σαχπατζίδης 
Μέλος Δ.Σ. : Ελευθερία Παπαπροδρόμου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου