Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Κατάθεση αιτήσεων στο Δήμο Σκύδρας για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος.


Ο Δήμος Σκύδρας σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’474/14-2-2018 δέχεται αιτήσεις για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σ΄ευπαθείς συμπολίτες μας των οποίων η παροχή είχε απενεργοποιηθεί έως και τις 14-2-2018 λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών.
Τ΄απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:
1.Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο).
2.Φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου ή φωτοτυπία άδειας διαμονής δικαιούχου.
3.Ε1 και εκκαθαριστικό όλων των μελών.
4.Ε9.
5.ΕΝΦΙΑ όλων των μελών.
6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7.Λογαριασμός ΔΕΗ ή άλλου παρόχου.
8.Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.
9.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου.
10.Μισθωτήριο συμβόλαιο.
11.Σε περίπτωση φιλοξενίας, υπεύθυνες δηλώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν΄απευθύνονται στην Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου Σκύδρας (Δημαρχείο) και στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου