Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018

Ενέργειες για φυσικό αέριο στην Έδεσσα

Σε μία από τις τελευταίες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας συζητήθηκε το θέμα της διασύνδεσης της Έδεσσας με το φυσικό αέριο. Φυσικά οι απόψεις του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων ήταν θετικές και ουσιαστικά εξουσιοδότησαν τον Δήμαρχο Έδεσσας κ. Δημήτρη Γιάννου να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση αυτής της δυνατότητας.
Στη συνέχεια υπήρξαν επαφές του Δημάρχου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεόδωρο Τερζόπουλο και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ), με αντικείμενο τη διερεύνηση της δυνατότητας σύνδεσης της πόλης της Έδεσσας με το φυσικό αέριο. Οι επαφές αυτές επισημοποιήθηκαν με αλληλογραφία, στην οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι το όνειρο για σύνδεση της πόλης μας με το φυσικό αέριο… δεν είναι θερινής νυκτός!
Μάλλον το αντίθετο, διότι η εταιρία Trans Adriatic Pipeline AG, ο γνωστός σε όλους μας αγωγός φυσικού αερίου ΤΑΡ, έχει δεσμεύσει ως σημείο τροφοδοσίας της ευρύτερης περιοχής της Έδεσσας το βανοστάσιο που βρίσκεται στο Άσπρο του Δήμου Σκύδρας. Άρα υπάρχει η δυνατότητα τροφοδοσίας της πόλης της Έδεσσας με φυσικό αέριο από τον ΤΑΡ! Αυτή η συνθήκη είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι ικανή προκειμένου να γίνει η σύνδεση της πόλης με το φυσικό αέριο.
Αυτό που μένει σύμφωνα με τους επιτελείς της ΔΕΔΑ είναι να γίνει μελέτη κόστους – οφέλους από την οποία θα προκύψουν το μήκος των απαιτούμενων δικτύων που θα κατασκευαστούν, το πλήθος των καταναλωτών που θα συνδεθούν, οι λειτουργικές δαπάνες, οι πηγές χρηματοδότησης, το ύψος της κρατικής ενίσχυσης κ.α.
Οι υπηρεσίες του Δήμου Έδεσσας ήδη έχουν κάνει την προσέγγιση των χιλιομέτρων των απαιτούμενων αγωγών για τους δρόμους μέσα στην πόλη της Έδεσσας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε σπίτι της πόλης μας να συνδεθεί με το φυσικό αέριο. Τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων έχουν ήδη αποσταλεί στους υπευθύνους της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΔΕΔΑ και αναμένονται τα επόμενα βήματα.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο κ. Γιάννου γίνονται παράλληλες ενέργειες προκειμένου να προχωρήσουν αφενός η μελέτη κόστους – οφέλους και αφετέρου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση του εγχειρήματος, για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του συστήματος.
Ο κ. Γιάννου μας δήλωσε σχετικά «Γίνεται μία οργανωμένη προσπάθεια, προκειμένου η πόλη της Έδεσσας να συνδεθεί με το φυσικό αέριο μέσω του ΤΑΡ. Πρόκειται για έναν στόχο που θα βελτιώσει κατά πολύ την οικονομική κατάσταση των δημοτών, αλλά θα δώσει και νέες αναπτυξιακές δυνατότητες στους επαγγελματίες της πόλης μας.
Φυσικά, είναι πολύ νωρίς για θριαμβολογίες, αλλά θεωρώ ότι έχουμε βρει ευήκοα ώτα στη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. και ελπίζω ότι η συνεργασία μας θα έχει θετικά αποτελέσματα. Από την πλευρά μας προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε άμεσα και να στέλνουμε ότι στοιχεία απαιτούνται προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία μελετητικής προσέγγισης του εγχειρήματος και για το λόγο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Δήμου Έδεσσας που στηρίζουν άμεσα και αποτελεσματικά την προσπάθεια που γίνεται.
Αν πάνε όλα καλά και σύμφωνα με όσα έχουμε συζητήσει σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του ΤΑΡ και το χρόνο που απαιτείται για να κατασκευαστούν τα δίκτυα, ελπίζω ότι σε λιγότερο από τρία χρόνια η Έδεσσα θα μπορέσει να συνδεθεί με το φυσικό αέριο!

Αυτή η εξέλιξη θα είναι ένα πραγματικά μεγάλο αναπτυξιακό έργο και θα δώσει άλλη πνοή στην πόλη».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more