Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Επανασύνδεση ρεύματος μέσω του δήμου


Τη διευθέτηση μέσω του δήμου της επανασύνδεσης ρεύματος και παροχής εφάπαξ βοηθήματος σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα που ζουν χωρίς ηλεκτροδότηση λόγω χρεών, σηματοδοτεί η απόφαση του δημάρχου Νεάπολης-Συκεών Σίμου Δανιηλίδη για τη σύσταση σχετικής επιτροπής από το δήμο Νεάπολης-Συκεών.
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής: 
· δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
· δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,
· πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
· πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
· πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
· γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,
· βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ' οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

Κριτήρια για την υποβολή αίτησης
Οι αιτήσεις θα προωθούνται άμεσα στους κοινωνικούς λειτουργούς του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Εργασίας και Ισότητας προκειμένου να καθοδηγήσουν τους ενδιαφερόμενους για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, ενώ στη συνέχεια θα μεταβιβάζονται στην Επιτροπή για την εξέτασή τους.
Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή του άρθρου 3 πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
· Nα είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω
ληξιπρόθεσμων οφειλών, και
· Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.

Επίσης, θα ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, που κυμαίνονται από 9.000 έως 27.000 ευρώ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για αναπήρους και οικογένειες με μέλη με αναπηρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου