Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ: Χορήγηση εκπαιδευτικών αποζημιώσεων σε συναδέλφους μας - Προκαταβολή οδοιπορικών εξόδωνΚύριε Υπουργέ

Με έγγραφά μας στις 2-10-2015 και στις 13-6-2017, σας είχαμε ενημερώσει για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αρκετοί συνάδελφοι από διάφορες περιοχές της χώρας, οι οποίοι καλούνται να συμμετάσχουν σε εκπαιδεύσεις που διοργανώνονται από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, κυρίως στην Αθήνα.
Τα οικονομικά προβλήματα των συναδέλφων μας, απορρέουν από το γεγονός ότι αδυνατούν να διαθέσουν τα χρηματικά ποσά που ανέρχονται σε εκατοντάδες ευρώ και απαιτούνται για τη μετακίνηση, την πολυήμερη διαμονή (συμπεριλαμβάνεται η διατροφή) και τη διανυκτέρευση τους κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων.
Αντί λοιπόν να υπάρχει η κατάλληλη μέριμνα,  αντιθέτως όσοι συνάδελφοι, ζήτησαν από τις Διοικήσεις τους την προκαταβολή μέρους των οδοιπορικών εξόδων, για τη μετακίνηση και διανυκτέρευσή τους στην Αθήνα, έλαβαν αρνητική απάντηση.
Με την παρέμβασή μας ζητήσαμε σε τέτοιες περιπτώσεις να προκαταβάλλονται τα δικαιούμενα οδοιπορικά έξοδα, ώστε να μπορούν οι πυροσβέστες να καλύψουν τα έξοδά τους και να μην επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο, με ευθύνη της υπηρεσίας.
Δυστυχώς όμως ανταπόκριση στο αίτημά μας από την πλευρά της κυβέρνησής σας, δεν υπήρξε.   Εξαιτίας των διαχρονικών μειώσεων των κονδυλίων του προϋπολογισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα, που επηρεάζουν και την έγκαιρη καταβολή των οδοιπορικών εξόδων και των εκπαιδευτικών αποζημιώσεων, τα συγκεκριμένα οικονομικά προβλήματα για αρκετούς συναδέλφους μας παραμένουν.
Ακόμα και σήμερα όμως αρκετοί συνάδελφοί μας από διάφορες περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα αυτοί που πριν ένα χρόνο περίπου ( Ιούνιος του 2017 με βάση την υπ. αριθμ. 38248 Φ. 401.26/9-6-2017  Απόφαση Αρχηγείου Π.Σ. ), συμμετείχαν σε 11ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη πυρασφάλεια αεροδρομίων στην Αθήνα ( Πυροσβεστική Υπηρεσία του Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος ), δεν έχουν λάβει τις προβλεπόμενες εκπαιδευτικές αποζημιώσεις όπως αυτές ορίζονται από την Κ.Υ.Α. 2/83158/0022/31-12-1999 ( Φ.Ε.Κ. Β΄ 2279 ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν. 4472/2017.

Κύριε Υπουργέ
Όπως όλοι οι εργαζόμενοι και ο λαός της χώρας, έτσι και οι πυροσβέστες, επωμίζονται τις συνέπειες των πολιτικών που μειώνουν συνεχώς τα εισοδήματά τους.
Δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνονται και με νέα οικονομικά βάρη, εξαιτίας της υπηρεσίας τους. Έχει υποχρέωση η υπηρεσία και να προκαταβάλλει τα έξοδα των συνάδελφων που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές ή άλλες ανάλογες υπηρεσιακές διαδικασίες και να τους αποζημιώνει εγκαίρως μετά την ολοκλήρωσή τους, προκειμένου να μην αντιμετωπίζουν επιπλέον οικονομικά ζητήματα.
Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε με τον αγώνα μας, όλες τις μισθολογικές αποδοχές και τις επιπλέον αποζημιώσεις που δικαιούμαστε, αλλά και την αναβάθμιση της υπηρεσίας μας σε όλα τα επίπεδα με την απαιτούμενη αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.
Για την επίλυση όμως, των προβλημάτων που αναφέρουμε στο έγγραφό μας, ζητάμε:
·         Άμεσα να χορηγηθούν οι εκπαιδευτικές αποζημιώσεις που οφείλονται στους συναδέλφους μας, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
·         Σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές ή άλλες ανάλογες υπηρεσιακές διαδικασίες, να προκαταβάλλονται τα δικαιούμενα οδοιπορικά έξοδα, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοί μας κανένα επιπλέον οικονομικό πρόβλημα στο μέλλον.
·         Να ενημερώνονται έγκαιρα οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές και άλλες υπηρεσιακές δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται μακριά από τον τόπο διαμονής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου