Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Νίκος Νικολόπουλος: Έχουν πληρώσει ή εκπέμπουν τζάμπα η Vodafone TV και η Wind TV;


 
Η παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης συνεπάγεται υποχρεώσεις που οφείλουν οι κάτοχοι σχετικής άδειας να εκπληρώνουν.  Με αφορμή το γεγονός αυτό, ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος κατέθεσε σχετική επίκαιρη ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής.
Ειδικότερα, ο Χριστιανοδημοκράτης βουλευτής ζητεί να πληροφορηθεί ποια είναι τα ποσά που έχουν καταβάλει η Vodafone TV και η Wind TV για να εκπέμπουν διαδικτυακό πρόγραμμα.
Ας σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί κι άλλη ερώτηση του Νίκου Νικολόπουλου προς το Νίκο Παππά και μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής είχε απαντήσει:
«Η κάτοχος άδειας παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου ή καλωδιακών δικτύων ή ο πάροχος γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων, καταβάλλει εφάπαξ για την απόκτηση της άδειας ή τη χορήγηση της έγκρισης περιεχομένου από το ΕΣΡ ανά περίπτωση, οικονομικό αντάλλαγμα ύψους σαράντα τεσσάρων χιλιάδων και είκοσι ένα (44.021) ευρώ για κάθε είκοσι τέσσερις (24) ώρες του συνολικού σε ημερήσια βάση χρόνου μετάδοσης τηλεοπτικού προγράμματος, καθώς και οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων (8.804) ευρώ για τον αντίστοιχο χρόνο ραδιοφωνικού προγράμματος, όπως οι χρόνοι προσδιορίζονται στην άδεια του άρθρου7 του ν. 2644/1998 (Α 233) ή την έκγριση περιεχομένου από το ΕΣΡ. Το σχετικό ποσό καταλογίζεται με πράξη του ΕΣΡ, η οποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη χορήγηση της άδειας ή της έγκρισης περιεχομένου από το ΕΣΡ».
Στην επίκαιρη ερώτησή του, ο ανεξάρτητος βουλευτής ζητάει απαντήσεις από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής σε δύο συγκεκριμένα και σαφή ερωτήματα. Ήτοι:
1. Ο κάθε πάροχος γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών πόσα έχει καταβάλλει εφάπαξ για την απόκτηση της άδειας ή τη χορήγηση της έγκρισης περιεχομένου από το ΕΣΡ ανά περίπτωση και για τον αντίστοιχο χρόνο ραδιοφωνικού προγράμματος, ποιο είναι το ποσό που καταλογίζεται με πράξη του ΕΣΡ, η οποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη χορήγηση της άδειας ή της έγκρισης περιεχομένου από το ΕΣΡ;
2. Ποια είναι τα ποσά που έχουν καταβάλει η Vodafone TV και η Wind TV για την ανάπτυξη υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου