Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 6,5 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΔΕΣΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΙΣΚΟΥ  ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Απόντος του κ. Γιάννου πραγματοποιήθηκε δημοτικό συμβούλιο.  Δύο βασικά ζητήματα ξεχώρισαν, για συζήτηση και λήψη απόφασης :
Το πρώτο  αφορά την  υποβολή πρότασης  « Αυτοματισμός – Εξοικονόμηση  Ενέργειας και Έλεγχος Διαρροών των Δικτύων Άρδευσης του Δήμου Έδεσσας » με εισηγητή  τον κ. Μεταξά από τη Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας .
Το δεύτερο  αφορά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργασίας 
« Υπηρεσίες συμβούλου για τη χωροθέτηση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πασά Τσα΄ι΄ρ »
Σχετικά με το πρώτο, επειδή  είναι κάτι καινούργιο θα το αναλύσουμε διεξοδικά. Αφορά  τη βελτίωση της  Τεχνικής και Οικονομικής Διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων και των δικτύων  Άρδευσης για την προστασία του περιβάλλοντος, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αειφόρο  βιώσιμη ανάπτυξη.
Η εισήγηση  ήταν σχετική με το σκοπό του προτεινόμενου έργου, την προμήθεια και την εγκατάστασή του.  Ο σκοπός έχει να κάνει με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και υδάτων στο δίκτυο άρδευσης του δήμου Έδεσσας, με ένα σύγχρονο εξοπλισμό σε σημεία του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύονται οι υφιστάμενες γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια, διασφαλίζεται η ποιότητα  του ύδατος και αναβαθμίζονται οι υποδομές άρδευσης και ο έλεγχος των διαρροών. Επιδιώκεται με αυτό το σύστημα η  κατάργηση των απωλειών  ύδατος  στα δίκτυα.
Ουσιαστικά,  με την εγκατάσταση αυτού του εξοπλισμού  επιδιώκεται η αντιμετώπιση όλων των υπαρκτών αρδευτικών προβλημάτων :  α) Η  Εξασφάλιση, ανά πάσα στιγμή,  των ποσοτήτων  ύδατος για το σύνολο των καλλιεργειών ακόμα και σε περιόδους λειψυδρίας.   β)   Η  ποιότητα του νερού, ώστε να διαθέτει όλες από το νόμο τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.   γ) Η εξασφάλιση ροής  ύδατος ανεξάρτητα από τα καιρικά φαινόμενα  μέσα από το δίκτυο διανομής,  συνολικά του δικτύου άρδευσης.  δ)  Η μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος των αντλητικών  συστημάτων του δικτύου.
Μέχρι τώρα  στο δίκτυο άρδευσης δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός , οι απώλειες είναι υπαρκτές και η  παροχή υπηρεσιών προβληματική.
Στόχος του δήμου είναι να  αναβαθμίσει την παροχή υπηρεσιών στην άρδευση και να εξασφαλίσει : επάρκεια,  επαρκή  πίεση ύδατος  και  βέλτιστη ποιότητα,  παράλληλα  με τη διασφάλιση εξαιρετικής παροχής  χωρίς απώλειες  και σωστή διαχείριση.
Το προτεινόμενο έργο- προμήθεια εξοπλισμού  περιλαμβάνει την εγκατάσταση, σε διάφορα σημεία  του υφιστάμενου δικτύου άρδευσης, σύγχρονων ηλεκτρονικών οργάνων – εξαρτημάτων – μετρητών, για τον κεντρικό ηλεκτρονικό έλεγχο και διαχείριση του δικτύου.  Αναβαθμίζει τον τρόπο λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου  και όχι τις υφιστάμενες υποδομές και εγκαταστάσεις του και για την υλοποίησή του δεν απαιτείται περιβαλλοντική άδεια, βάσει των διατάξεων του Ν.4014/2011                                                                            
Επιφυλάξεις εκφράστηκαν από την αντιπολίτευση: κ. ΣΟΝΤΡΑΣ : Ρώτησε,  μετά τη λήξη της εγγύησης εάν υπάρχει βλάβη  πόσο θα είναι εύκολο να επισκευαστεί από το δήμο και εάν θα δημοπρατηθεί το έργο από το Υπουργείο Γεωργίας
κ. ΡΥΣΑΦΗΣ :  Επισήμανε σχετικά πως στόχος δεν είναι να εξοικονομήσουν χρήματα οι αγρότες αλλά  ύδωρ και ενέργεια και γι αυτό το λόγο χρηματοδοτείται το έργο
κ. ΔΑΣΚΑΛΟΥ : Εξέφρασε τις επιφυλάξεις  του ότι  το  νέο σύστημα, που είναι πανάκριβο, μπορεί να λειτουργήσει με τα ελληνικά δεδομένα, αφού  τώρα  μία βλάβη για να αντιμετωπιστεί περνάνε μήνες και πρότεινε αντί αυτού σύγχρονες παρεμβάσεις στο παλιό.
κ. ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ : Εξέφρασε τους φόβους του πως με το νέο σύστημα όλα θα ελέγχονται και οι μικρομεσαίοι αγρότες δε θα μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα να εγκαταλείπουν τα χωράφια τους στο έλεος των μεγαλοκτηματιών   


ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΗΤΗΜΑ  ΠΟΥ  ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΑΜΕ ΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργασίας  « Υπηρεσίες συμβούλου για τη χωροθέτηση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πασά Τσα΄ι΄ρ »
Ο δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του κ. Σόντρα και πρώην αντιδήμαρχος  κ. Δασκάλου  αντέδρασε  και κατήγγειλε την ενέργεια αυτή του δημάρχου. Αναφέραμε ότι ο κ. Γιάννου απουσίασε από τη συνεδρίαση.  Μεταξύ των άλλων είπε ο κ. Δασκάλου: …υπάρχει έτοιμη μελέτη   από τη δημοτική αρχή του κ. Σόντρα. Είχε ανατεθεί σε μηχανικό για τέτοιου είδους κατασκευές, μάλιστα είχε πάρει και έγκριση   περιβαλλοντικών όρων. Όταν  ανέλαβε ο κ. Γιάννου, ο αντιδήμαρχος κ. Φαρμούζης  επικαιροποίησε την ίδια μελέτη  σχετικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, με σκοπό τη δημοπράτηση με το αρχικό ποσό των 600.000 που είχε εγκριθεί τότε, αλλά αρνήθηκαν τη δημοπράτηση ο κ. Γιάννου και ο κ. Μουράτογλου – αντιδήμαρχος οικονομικών χωρίς να εξηγήσουν τους λόγους,  πάντα σύμφωνα με τις καταγγελίες του κ. Δασκάλου.  Ζητήθηκε από το σώμα  η παράταση  της εργασίας κατασκευής  μελέτης του γηπέδου   από  άλλο μηχανικό, πράγμα το οποίο μπορεί να στοιχίσει επιπλέον χρήματα στο δήμο Εδέσσης,  σύμφωνα με τις καταγγελίες του  δημοτικού συμβούλου κ. Δασκάλου ( υπάρχει σχετικό βίντεο ).  Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.   


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου