Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018

Απόλυτα ελεγμένο το νερό που πίνει Η Αλμωπία- Ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Αλμωπίας


Φίλες και φίλοι καταναλωτές, 

Αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση όλων μας ότι το νερό είναι ένα πολυτιμότατο αγαθό. Γι’ αυτό το λόγο η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας το διαχειρίζεται με υπευθυνότητα.

Με αίσθημα ευθύνης, ενημερώνουμε τους καταναλωτές του Δήμου Αλμωπίας σχετικά με το νερό, ότι τα αποτελέσματα και της τελευταίας μέτρησης της ποιότητας στα πλαίσια που ορίζει η σχετική νομοθεσία διασφαλίζουν με απόλυτο τρόπο την ποιότητα του πόσιμου νερού (βλέπε παρακάτω τα σχετικά έγγραφα που επισυνάπτονται).

Αντίστοιχες μετρήσεις πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες και τα αποτελέσματα είναι στη διάθεση του κάθε καταναλωτή στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. και παράλληλα θα τοιχοκολληθούν στο κοινοτικό κατάστημα και σε κεντρικά σημεία του κάθε χωριού.

Αξίζει να σημειωθεί προς ενημέρωση των πολιτών, ότι τα αποτελέσματα που αφορούν τόσο στην πόλη της Αριδαίας, όσο και στις Τοπικές Κοινότητες είναι θετικά. Για τις Τοπικές Κοινότητες που δεν υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, ενημερώνεται άμεσα ο πληθυσμός από τη Δ.Ε.Υ.Α. μέσω των ΜΜΕ, καθώς και από τις κατά τόπους ενημερωτικές συνελεύσεις στις οποίες συμμετέχουν οι πολίτες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις, η μόνη Τοπική Κοινότητα που δεν είναι πόσιμο το νερό, είναι η Πιπεριά.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας με την άμεση επικοινωνία που έχει αναπτύξει με τους καταναλωτές, έχει ως στόχο τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση και τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως αυτή της ανάλυσης του πόσιμου νερού.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου