Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου συνεδριάζει το Δ.Σ. Έδεσσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019
           
            Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 19.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  1. Ανάδειξη, μετά από κλήρωση, δύο μελών από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής μικρών δημοτικών έργων έτους 2019, προϋπολογισμού έως 5.869,41€  (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας)
  2. Ανάδειξη, μετά από κλήρωση, μέλους από το Δημοτικό Συμβούλιο στις Επιτροπές Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2019, προϋπολογισμού άνω των 5.869,41€, τα οποία ανατέθηκαν με τις διαδικασίες του Ν.3669/2008 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας)
  3. Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση λυόμενου οικίσκου για χρήση αίθουσας διδασκαλίας στο Γυμνάσιο Άρνισσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  4. Λήψη απόφασης για την εξαίρεση από το χαρακτηρισμό ως «αξιόλογο τεχνικό έργο» του έργου με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρησή του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  5. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  1. Εξειδίκευση πίστωσης για την απόδοση χρηματοδοτήσεων στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  2. Σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από το Πράσινο Ταμείο (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  3. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων - Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
9.         Διαγραφές ή μη ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας  (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
10.          Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
11.          Λήψη απόφασης διοικητικής αποβολής από κοινόχρηστο δρόμο στην Τ.Κ. Γραμματικού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
12.          Έγκριση προσωρινής παύσης λειτουργίας καταστήματος και εκτέλεσης εργασιών στο δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται στο πάρκο Καταρρακτών (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
13.          Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου για το έτος 2019. (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
14.          Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών για τις οποίες δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
15.          Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργων (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
16.          Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών Η/Μ εξοπλισμού και μηχανημάτων  (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
17.          Προσδιορισμός του ακριβούς χώρου δραστηριοποίησης των πωλητών στη λαϊκή αγορά της Έδεσσας – Ρύθμιση για τα ειδικώς διασκευασμένα οχήματα(Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
18.          Λήψη απόφασης για διάφορα θέματα λαϊκής αγοράς Έδεσσας(Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
19.          Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας για την ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»  (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
20.          Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης της πράξης «Ενοποίηση τουριστικού με εμπορικό κέντρο Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
21.          Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
22.          Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
23.          Εξειδίκευση πιστώσεων και έγκριση πραγματοποίησης προμηθειών (Εισηγητής: Δήμαρχος).
24.          Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στις Βρυξέλλες για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Επενδυτικού Φόρουμ του Συμφώνου των Δημάρχων (Εισηγητής: Δήμαρχος).
25.          Έγκριση της αριθμ. 85/2018 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στους εισηγητές των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου