Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αλμωπίας την Δευτέρα

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 28 Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.00 (6.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
                          
                            

                                       -1-

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


ü  
  Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο
1ο
Διαγραφές ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους

2ο
Αποδοχή απόφασης ένταξης Πράξεων με τίτλο “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού οικισμού Μικροχωρίου Πιπεριάς Δήμου Αλμωπίας” “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Σαρακηνών Δήμου Αλμωπίας” “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Ίδας Δήμου Αλμωπίας” στο Πρόγραμμα  Αγροτικής  Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4/ Υποέργο 3 και Δράση 4  “Βελτίωση  πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”
3ο
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016

4ο
 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Κεντροδυτικού άξονα (Πολυκάρπη, Ξιφιανή) του Δήμου Αλμωπίας
5ο
 Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών και εργασιών για το έτος 2019
6ο
Έγκριση Έκδοσης πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής
7ο
Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση Αντιπροέδρου Δ.Σ. της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο “Λουτρά  -Λουτρακίου Α.Ε.¨
8ο
Τροποποίηση  (δεύτερη) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για την Ένταξη του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” στο Δήμο Αλμωπίας σύμφωνα με το άρθρο 91 ν. 4583/18 ( ΦΕΚ 212/18.12.2018 τεύχος Α΄)
9ο
 6η   Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018 της ΔΗΚΕΑ
10ο
"Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πιπεριάς"
11ο
Τροποποίηση της με αριθ. 281/2017 απόφασης Δ.Σ. Αλμωπίας περί έγκρισης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Σαρακηνών (πρώην σχολική περιουσία).

-2-
12ο
Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη των επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ                                        -3-


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου