Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

Δημοτικές εκλογές 2019. Αριθμός δημοτικών συμβούλων σε κάθε εκλογική περιφέρεια
Δημοτικές εκλογές 2019. Αριθμός δημοτικών συμβούλων σε κάθε εκλογική περιφέρεια
Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας, με βάση το μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή
ριθμ. 22141 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1056/29.03.2019
Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του ν. 3852/2010, με βάση το μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή, ορίζεται ο αναγραφόμενος στην Πέλλα .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου