Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ
Αριδαία 27-06-2019

Αριθμ. Πρωτ: 14672


Ταχ. Δ/νση 
Ταχ.Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
F A X
:
:
:
:
:
Δημαρχείο, Αριδαία
584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ
Τουλουμτζή Παναγιώτα
23843-50232
23840-21226

ΠΡΟΣ:
 Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
       Δήμου Αλμωπίας
ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1. Αβραμίκας Στέφανος του Χρήστου
2. Κετικίδης  Ιωάννης του Παντελή
3. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος του Δημητρίου
4. Γούδης Γεώργιος του Αλεξάνδρου
5. Πασόης Δημήτριος του Ιωάννου
6. Καλδερεμτζή Δέσποινα του Θεοδώρου, και παρακαλούμε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής τακτικού μέλους στη συνεδρίαση, να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό, για να καλέσουμε το αναπληρωματικό μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ: (Εφόσον  ειδοποιηθείτε  για να έρθετε  στη  συνεδρίαση, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής τακτικών μελών): Δόντσος Χρήστος του Νικολάου, Ρώσσης Ιωάννης του Νικολάου, Μπαγκή Αικατερίνη του  Ευαγγέλου και Ιωαννίδης Ιωάννης του Θεοδώρου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ     
            Σας καλούμε
να έρθετε στις 27 Ιουνίου του έτους 2019,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄ π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του 3852/2010), για να παραστείτε στην έκτακτη - κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

   ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
1.       
Λήψη απόφασης για έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για το έργο “Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και αποκατάσταση οδοστρώματος στην Τ.Κ. Θεοδωρακίου”
2.       
Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ.2γ. του Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων του Δ. Αλμωπίας»

Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για το έργο “Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και αποκατάσταση οδοστρώματος στην Τ.Κ. Θεοδωρακίου” όπως επίσης και το γεγονός ότι ΄΄Η αρδευτική περίοδος έχει ξεκινήσει την 1η Μαΐου σύμφωνα με την 64/2019 απόφαση ΔΣ και κατά την αρδευτική περίοδο με την αδιάκοπη χρήση των αντλητικών συγκροτημάτων προκαλούνται βλάβες σε αυτά, που χρίζουν άμεσης αποκατάστασης, διότι η καλή και ανεμπόδιστη λειτουργία τους είναι συνυφασμένη με την απόδοση του πρωτογενούς τομέα ( γεωργική εκμετάλλευση) με τον οποίο ασχολείται το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του Δήμου Αλμωπίας.΄΄


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more