Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER (COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT)

 Σας ενημερώνουμε ότι η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ) έχει προβεί στην 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD ΠΕΛΛΑΣ η οποία βρίσκεται σε ισχύ, στα πλαίσια του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ-ΠΑΑ 2014-2020» και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.
Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι η 3η Απριλίου 2019 και ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων θα είναι η 31η Ιουλίου 2019.

Πληροφορίες στο site της ΑΝΠΕ www.anpe.gr


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ.ΠΕ.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου