Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019

Θέμα: Καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Αριδαία       05/07/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  


Σύμφωνα με την υπ' αριθμών 4/2012 Πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ 1346 Τ. Β''/ 25-04-2012) «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς
αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
Στους παραπάνω χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων- σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαίου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων με τα παραπάνω εφαρμόζονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις οι οποίες ασκούνται από την Πυροσβεστική Αρχή.
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο Δήμος Αλμωπίας καλεί όλους τους δημότες να προβούν το συντομότερο δυνατόν στον καθαρισμό των οικοπέδων τους προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι πυρκαγιάς .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

                                                ΑΒΡΑΜΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου