Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, δεν έχει κανένα καθοριστικό ρόλο και αρμοδιότητα αναγνώρισης, στάτους πρόσφυγα και σχετικής προστασίας, στάτους δικαιούχου επικουρικής προστασίας και της δυνατότητας ή όχι επαναπροώθησης.Νούκα Αριάδνη δικηγόρος  Αντιπρόεδρος  Ινστιτούτου "Ευνομία"  
1) Ποια η διαφορά νομικά  του πρόσφυγα από τον λαθρομετανάστη μετανάστη οικονομικό μετανάστη και παράτυπο μετανάστη.;

Απ) Αρχικά θα πρέπει να επισημανθεί  ότι δεν θα πρέπει να συγχέεται το πρόσωπο του πρόσφυγα και του μετανάστη. Η Μετανάστευση κατά το Διεθνές Δίκαιο, είναι η γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων, είτε μεμονωμένα, είτε ομαδικά και διακρίνεται σε νόμιμη και παράνομη.Νόμιμος μετανάστης είναι ο «υπήκοος» τρίτου κράτους, ο οποίος διαμένει νόμιμα στο εσωτερικό έδαφος και σαφώς στην χώρα μας, όπως ενδεικτικά για εργασία, σπουδές κ.λ.π. Παράνομος μετανάστης θεωρείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος εισέρχεται στο έδαφος κρατών-μελών της Ε.Ε. με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα ή ακόμα και χωρίς αυτά. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, πρόσφυγας είναι το άτομο στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις : βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του ή του τόπου κατοικίας του, έχει δικαιολογημένο φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων, αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να απολαμβάνει την προστασία αυτής της χώρας ή την επιστροφή σ’ αυτήν εξαιτίας αυτού του φόβου δίωξης. Με λίγα λόγια πρόσφυγας είναι το πρόσωπο που προέρχεται είτε από εμπόλεμη ζώνη, είτε από κράτος υπό πλήρη διάλυση. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για να αναγνωριστεί καθεστώς πρόσφυγα σε κάποιον που εισέρχεται στην Ελλάδα , θα πρέπει η χώρα μας να είναι είναι η πρώτη ασφαλής χώρα ακόμη, κι αν μετακινήθηκαν από εμπόλεμη περιοχή. Όμως για όσους εισέρχονται από την  Τουρκία αξίζει να επισημάνουμε, ότι ήδη το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις έκρινε ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα διότι, το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας που παρέχει, ερμηνευμένο υπό το φως της Συνθήκης της Γενεύης και των κανόνων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, πληροί τις προϋποθέσεις, προκειμένου να κριθεί ότι, παρέχει ισοδύναμη προς τη προστασία που παρέχεται κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης της Γενεύης .  
2) Ποιος ο ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στην διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος;
Απ) Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, δεν έχει κανένα καθοριστικό ρόλο και αρμοδιότητα αναγνώρισης, στάτους πρόσφυγα και σχετικής προστασίας, στάτους δικαιούχου επικουρικής προστασίας και της δυνατότητας ή όχι επαναπροώθησης. Αυτή η ανήκει αποκλειστικά στις οιονεί δικαστικές αρχές, δηλαδή οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών και στα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως ήδη έχει κρίνει το ΣτΕ οι απόψεις της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες, όπως αυτές αποτυπώνονται σε σχετικά κείμενα και εγχειρίδια, δεν είναι σε καμία περίπτωση δεσμευτικές, διότι απλώς εμπεριέχουν προτάσεις για την τήρηση ορισμένης διαδικασίας κατά την εξέταση των αιτημάτων ασύλου και θέτουν με τον τρόπο αυτό “ήπιο” δίκαιο. Μόνες αρμόδιες δε για την ερμηνεία των κρίσιμων κανόνων δικαίου παραμένουν οι οιονεί δικαστικές αρχές, όπως οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών και ακολούθως τα Ελληνικά Δικαστήρια. Καμία διάταξη δεν χορηγεί στην Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες την εξουσία «αυθεντικής ερμηνείας» της Σύμβασης της Γενεύης, ούτε, κατά μείζονα λόγο, αναγνωρίζεται στην Ύπατη Αρμοστεία από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο η αρμοδιότητα να διατυπώνει δεσμευτικές, για τα εθνικά δικαστήρια και τις διοικητικές αρχές, κρίσεις ως προς το περιεχόμενο των νομικών εννοιών, οι οποίες απαντώνται στα νομοθετήματα (κανονισμοί, οδηγίες) που συγκροτούν το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου.

3)Ποιες οι συνέπειες των ανεξέλεγκτων πλέον προσφυγικών ροών στην χώρα μας;
Απ) Λέγοντας τα πράγματα με το όνομα τους  οι εισβάλλοντας στην Ελλάδα στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν είναι πρόσφυγες, είναι παράνομοι μετανάστες και δη, μουσουλμάνοι. Ακόμη και η μετακίνηση των Σύριων νοείται προσφυγική μόνο ως προς την Τουρκία. Κάθε παραπέρα μετακίνησή του από μία ασφαλή χώρα, όπως η Τουρκία, σε άλλη επίσης ασφαλή χώρα, όπως η Ελλάδα, είναι λαθρομετανάστευση και επομένως η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να δέχεται αιτήσεις για ένταξη τους σε καθεστώς προστασίας, ως πρόσφυγες. Η Τουρκία καταφανώς λειτουργεί ως κράτος – human trafficker, προσκαλώντας  και διευκολύνοντας χιλιάδες ανθρώπους από διάφορα μέρη του κόσμου με πολύ φθηνά αεροπορικά εισιτήρια να καταφθάνουν στην Κωνσταντινούπολη, και ακολούθως να μεταφέρονται στα παράλια και από εκεί στα νησιά μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε εξάλλου ότι ο Ερντογάν, απείλησε ότι θα ανοίξει τα σύνορα και θα στείλει 3,6 εκ ανθρώπους σε ευρωπαϊκό έδαφος, δημιουργώντας βάσιμες υπόνοιες ότι τους χρησιμοποιεί ως εργαλείο αποσταθεροποίησης και απειλής. Εν κατακλείδι, όλη αυτή η εξελισσόμενη κατάσταση σε βάρος της Ελλάδας δύναται να χαρακτηριστεί  μαζικός εποικισμός που θα επιφέρει πληθυσμιακή μετάλλαξη, εποικισμός τον οποίο το διεθνές δίκαιο χαρακτηρίζει έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και οδηγεί σε δημογραφική γενοκτονία του αυτόχθονος λαού

4) Πρόσφατα έγινε μήνυση στον Πατέρα Νικόλαο τον δημιουργό της Κιβωτού του Κόσμου από το παρατηρητήριο με κατηγορίες περί ρατσισμού ποιο το σχόλιο σας για αυτό ; Και  πως μπορεί νομικά να κατοχυρωθεί ο Έλληνας πολίτης με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο;

Απ) Η μηνυτήρια αναφορά είναι παντελώς αβάσιμη. Για να υπάρχει ρατσιστικό έγκλημα θα πρέπει ο δράστης αυτού με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή δια του τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο να υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου «χαρακτηριστικά φύλου» ή την αναπηρία, κατά τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα των ως άνω προσώπων. Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς κανένα απο τα παραπάνω στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος δεν συντρέχουν στην περίπτωση της Κιβωτού του Κόσμου και στο πρόσωπο του Πατέρα Αντώνιου. Νομικά, ο πολίτης, εις βάρος του οποίου έχει υποβληθεί αβάσιμη μηνυτήρια αναφορά ή μήνυση δύναται ν΄ασκήσει αποζημιωτική αγωγή καθώς και μήνυση για ψευδή καταμήνυση. 

5) Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί η κυβέρνηση ώστε να θωρακίσει την χώρα;

Απ) Πρώτον, να κλείσει ερμητικά τα σύνορα. Επιπρόσθετα, να ελέγξει όλους αυτούς  που εντάχθηκαν στο καθεστώς διεθνούς προστασίας είτε ως πρόσφυγες , είτε για λόγους ανθρωπιστικούς , διότι ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας φαινόμενα παράνομων μεθοδεύσεων έναντι χρηματικών ποσών, προκειμένου να αναγνωριστεί σε πρόσωπα που δεν δικαιούνταν, το καθεστώς προστασίας. Σαφώς στην συνέχεια θα πρέπει ν ΄ακυρωθεί με συνοπτικές διαδικασίες το καθεστώς προστασίας. Για όσους δε, βρίσκονται παράνομα στην Ελλάδα να τους επαναπροωθήσει άμεσα στην χώρα καταγωγής τους και αν η χώρα τους δεν τους δέχεται να διακόψει κάθε διπλωματική σχέση και να απαιτήσει την οικονομική επιβάρυνση που υφίσταται το Ελληνικό Δημόσιο από την παραμονή αυτών των ανθρώπων στην Χώρα.       

6) Ο κύριος Σαμαράς μίλησε για εποικισμό της χώρας . Το σχόλιο σας

Απ) Ο κ. Σαμαράς μίλησε για πρόβλημα λαθρομετανάστευσης και για λαθροεποικισμό. Να ξεκαθαρίσουμε ότι, ο όρος λαθρομετανάστευση είναι ο ορθός όρος και χρησιμοποιείται και στο άρθρο 79 περ γ της Συνθήκης λειτουργίας της Ε.Ε. Εξάλλου, αυτόν τον όρο χρησιμοποιούσαν μονίμως και σε δικαστικές αποφάσεις, όταν τα αρμόδια ποινικά δικαστήρια εκδίκαζαν σχετικές υποθέσεις. Αιφνιδίως, η Εισαγγελία του ΑΠ απέστειλε έγγραφο προκειμένου να μην χρησιμοποιείται η λέξη λαθρομετανάστης στα δικαστικά έγγραφα και ν΄αντικατασταθεί από άλλες, όπως παράτυπος μετανάστης. Όμως παράτυπος μετανάστης είναι αυτός που εισήλθε στην χώρα με νόμιμες διαδικασίες και στην συνέχεια παραβίασε τους κανόνες τις άδειας παραμονής, ή δεν προέβη σε έγκαιρη ανανέωση. Σχετικά δε με τον εποικισμό, όπως σας προανέφερα, όλη αυτή η αθρόα και ανεξέλεγκτη εισβολή μουσουλμάνων στην Ελλάδα δύναται να χαρακτηριστεί  μαζικός εποικισμός που αν συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό θα επιφέρει πληθυσμιακή μετάλλαξη και δημογραφική γενοκτονία. 
Σας ευχαριστώ θερμά
Απο Βίκυ Μπαιρακτάρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου