Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020

Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο ΑλμωπίαςΣας  καλούμε να συμμετέχετε στην δια περιφοράς συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή,  19 Ιουνίου  2020, και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του  άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019,  σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) : «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
1ο
7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, έτους 2020 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
2ο
Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών Νομικών Προσώπων που έχουν εξοφληθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας με τους αποδιδόμενους υπέρ αυτών πόρους .
3ο
Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ ΠΑΣΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» στον ΑΞΟΝΑ 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» του χρηματοδοτικού  προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020»,  του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, κάλυψη επιπλέον ποσού σύμβασης πέραν του ποσού ένταξης από το δήμο και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες
4ο
Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ ΠΑΣΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»
5ο
Ανέγερση του 2θέσιου νηπιαγωγείου Προμάχων σε ακίνητο της τκ Προμάχων του δήμου Αλμωπίας σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4674/20 (ΦΕΚ 53Α/11-3-20)


6ο
Ακύρωση της με αρ. 152/2019 απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας με αντικείμενο την “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΡΕΦΙΟΥ” που χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του Υπουργείου Εσωτερικών και λήψη απόφασης εκ νέου.
7ο
Χορήγηση έγκρισης εισόδου - εξόδου οχημάτων μέσω αγροτικής οδού στην εγκατάσταση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρία με την επωνυμία «ΡΙΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται στο με αριθ. 1556 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας, στο ύψος του 1ου χλμ. της επαρχιακής οδού Αριδαίας-Εξαπλατάνου.
8ο
Αντικατάσταση υδρονομέα στην Κοινότητα Σαρακηνών (οικισμός Κορυφής), λόγω παραίτησης
9ο
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας  για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας
10ο
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας, υδροφόρου οχήματος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

11ο
Έγκριση χρήσης αιθουσών της σχολικής μονάδας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας για τη διεξαγωγή εξετάσεων Palso στις 18 & 19 Ιουλίου 2020
12ο
Παραχώρηση προς χρήση του αύλειου χώρου του 2ου Γυμνασίου Αριδαίας στο Σύλλογο «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ», για πραγματοποίηση μονοήμερης πολιτιστικής εκδήλωσης στις 02/07/2020
13ο
Έγκριση της με αριθ. 14/2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΠ-Α, με θέμα : «Ψήφιση του Κανονισμού λειτουργίας των παιδικών σταθμών του ΚΕΚΠ-Α του Δήμου Αλμωπίας»


Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις. Επιπλέον σας αποστέλλονται  συνημμένα οδηγίες για την δια περιφοράς συνεδρίαση καθώς και πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου για κάθε θέμα θα συμπληρώνετε την επιλογή σας ως προς της έγκρισή του ή μη.
Για το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης καλείται  να ψηφίσει ο Πρόεδρος Κοινότητας Σαρακηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7, άρθρ. 67 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.
                    
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


   ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου