Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ: Ο πιο ομαλός και ανώδυνος τρόπος διαζυγίου.Γράφει η Μαρία Σαραλιώτου, δικηγόρος 

Μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις στην ζωή ενός ανθρώπου αποτελεί η επιλογή συζύγου. Ωστόσο,  η εμπειρία και τα υψηλά στατιστικά έχουν δείξει πως ένα ενδεχόμενο διαζύγιο είναι μέσα στην ζωή. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν νομικές , οικονομικές , γονεικές (εάν υπάρχουν τέκνα ) , συναισθηματικές και πρακτικές προκλήσεις που επιδρούν καθοριστικά στη ζωή ενός ατόμου.
Διαζύγιο ονομάζουμε την λύση του γάμου , θρησκευτικού ή πολιτικού , την οποία μπορούν να επιδιώξουν μόνο οι σύζυγοι . Στο ελληνικό ισχύον Δίκαιο ρυθμίζονται τέσσερα είδη  διαζυγίου. Συγκεκριμένα , το συναινετικό διαζύγιο , το οποίο εκδίδεται κατόπιν κοινής συμφωνίας  των συζύγων  , το διαζύγιο κατ΄ αντιδικία όπου δεν υπάρχει σύμπνοια απόψεων των συζύγων και  το οποίο εκδίδεται κατόπιν δικαστικής αντιπαράθεσης μεταξύ τους με βάση κλονιστικά  γεγονότα που κατέστησαν την έγγαμη συμβίωση αφόρητη .  Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης  διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης ,  όπου μπορεί να ζητηθεί και να εκδοθεί εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται αποδεδειγμένα σε συνεχή  διάσταση  για τουλάχιστον δύο χρόνια. Τέλος, υφίσταται και η σπάνια περίπτωση του διαζυγίου λόγω αφάνειας,  όπου ο ένας εκ των συζύγων μπορεί το ζητήσει όταν ο άλλος έχει κηρυχθεί σε αφάνεια με δικαστική απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, εάν οι σύζυγοι οδηγηθούν ενώπιον των Δικαστηρίων για την λύση του γάμου τους, εξαντλώντας τα ένδικα μέσα που ο Νόμος χορηγεί, η όλη  διαδικασία εκτός από ψυχοφθόρα, είναι και χρονοβόρα μέχρι να καταστεί η απόφαση του διαζυγίου αμετάκλητη. Ιδιαίτερα όταν ένα ζευγάρι αποκτήσει παιδιά κατά την διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης , η αντιδικία προκαλεί συνήθως σοβαρά  τραύματα στον ευαίσθητο ψυχισμό των παιδιών , καθώς η αντιπαλότητα μεταξύ των συζύγων δυσχεραίνει την ομαλή επικοινωνία μεταξύ των παιδιών και των γονέων, εμποδίζοντας την ομαλή ψυχολογική τους ανάπτυξη.
Το συναινετικό διαζύγιο  είναι σίγουρα το πιο ανώδυνο για τις δύο  πλευρές , ιδίως αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα ,  μιας και αποτελεί τον   απλούστερο, ταχύτερο  και οικονομικότερο τρόπο λύσης ενός γάμου.  Με τις νέες νομοθετικές μεταβολές, η διαδικασία είναι ταχύτατη αφού  ολοκληρώνεται  σε διάστημα περίπου 12  ημερών. Ειδικότερα, η λύση του γάμου λαμβάνει χώρα ενώπιον συμβολαιογράφου,  με την υποχρεωτική εκ του νόμου παράσταση δύο δικηγόρων, οι οποίοι προασπίζονται τα συμφέροντα του εκάστοτε μέρους .
Η διαδικασία έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου όπως προαναφέρθηκε  είναι απλή και ταχύτατη , με την προϋπόθεση ότι  οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει την λύση της ενώσεώς τους και έχουν ρυθμίσει από κοινού τα θέματα γονικής μέριμνας,  επιμέλειας , διατροφής και επικοινωνίας των ανηλίκων τέκνων τους.  Για όλα τα ανωτέρω συντάσσεται σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο υπογράφουν αμφότεροι οι σύζυγοι  ενώπιον της Γραμματείας του αρμόδιου Ειρηνοδικείου , όπου και βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής των συζύγων . Μετά από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού,  προβλέπεται από τον νόμο προθεσμία δέκα ημερών, με την παρέλευση της οποίας  δύναται να εκδοθεί η συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, που ενσωματώνει τα συμφωνηθέντα μεταξύ των συζύγων.
Ακολούθως, η συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, καταχωρείται στο οικείο Ληξιαρχείο για να επέλθουν οι ανάλογες μεταβολές και παράλληλα, εάν ο γάμος ήταν θρησκευτικός,  προσκομίζεται και στην αρμόδια Μητρόπολη, ώστε να γίνει η  πνευματική λύση του γάμου και να εκδοθεί το διαζευκτήριο.
Το συναινετικό διαζύγιο λοιπόν, δικαιολογημένα αποτελεί μία σοφή επιλογή για τους συζύγους που θέλουν να λύσουν από κοινού τον γάμο τους, ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις τους.  Θα ήταν λοιπόν καλύτερο να προτιμάται , έναντι των άλλων τρόπων λύσης της έγγαμης  συμβίωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου