Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020

Προς μειωμένη προκαταβολή και για εκατοντάδες επιχειρήσεις της Πέλλας

Ποιες επιχειρήσεις θα πληρώσουν μειωμένη προκαταβολή φόρου και πόσο
Πτώση του τζίρου άνω του 25% έχει σχεδόν το 80% των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του το υπουργείο Οικονομικών. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερες επιχειρήσεις θα καταβάλλουν στη χειρότερη περίπτωση μειωμένη προκαταβολή φόρου κατά 50% ενώ λιγότερες επιχειρήσεις θα καταβάλουν μειωμένη προκαταβολή κατά 70% ή καθόλου.
Τα στοιχεία που έρχονται στο οικονομικό επιτελείο από τις εφορίες όλης της χώρας δείχνουν ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους η καθίζηση του τζίρου ήταν συντριπτική δεδομένων των μέτρων που είχαν ληφθεί από την κυβέρνηση. Υπό αυτές τις συνθήκες παράγοντας τους οικονομικού επιτελείου υπολογίζει ότι φέτος οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν λιγότερο φόρο (φόρο εισοδήματος+ προκαταβολή φόρου) ύψους 1,2-1,5 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που είναι υποκείμενα σε ΦΠΑ θα λάβουν μείωση της προκαταβολής φόρου:
- 30%, για πτώση τζίρου από 5% έως 15%
- 50%, για πτώση τζίρου από 15,1% έως 25%
-70%, για πτώση τζίρου από-25,1% έως 35%
- 100%, για πτώση τζίρου άνω του 35% 1
 Επίσης, μηδενισμό της προκαταβολής φόρου λαμβάνουν:
• Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ του τριτογενούς τομέα, οι οποίες κατά το 3ο τρίμηνο του 2019 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) έλαβαν άνω του 50% του ετήσιου τζίρου τους.
• Επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών.
Για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, η μείωση της προκαταβολής φόρου ορίζεται σε 50%.
Παραδείγματα:
1. Επιχείρηση με καθαρά κέρδη 200.000 ευρώ το 2018 (πρώτη κερδοφόρος χρήση) και το 2019. Το πρώτο εξάμηνο του 2020 καταγράψει μείωση του τζίρου κατά 40%. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πληρώσει προκαταβολή φόρου.
α) Φόρος εισοδήματος για τη χρήση 2018  (φορολογική δήλωση 2019)
- Φόρος εισοδήματος: 200.000Χ29% =58.000 ευρώ
- Προκαταβολή φόρου: 58.000 ευρώ
Συνολικός φόρος εισοδήματος: 116.000 ευρώ
β)  Φόρος εισοδήματος για τη χρήση 2019 (φορολογική δήλωση 2020)
- Φόρος εισοδήματος: 200.000 Χ 24% = 48.000 ευρώ
- Προκαταβολή φόρου: 0
- Μείον προκαταβολή φόρου 58.000 ευρώ που πληρώθηκε το 2019: 48.000 – 58.000= - 10.000 ευρώ. Για την ανωτέρω επιχείρηση προκύπτει επιστροφή φόρου εισοδήματος ύψους 10.000 ευρώ.
2.  Ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσια καθαρά κέρδη 60.000 ευρώ το 2018 (πρώτη κερδοφόρος χρήση) και το 2019. Το πρώτο εξάμηνο του 2020 τα ακαθάριστα έσοδά του έχουν μειωθεί κατά 35%. Αυτό σημαίνει ότι θα καταβάλει μειωμένη προκαταβολή φόρου 70%.
α) Φόρος εισοδήματος για τη χρήση 2018 (φορολογική δήλωση 2019):
-  Φόρος εισοδήματος: 20.000 ευρώ
- Προκαταβολή φόρου εισοδήματος: 20.000 ευρώ
Συνολικός φόρος εισοδήματος για τα κέρδη του 2018: 40.000 ευρώ
 Β) Φόρος εισοδήματος για τη χρήση 2019 (φορολογική δήλωση 2020)
- Φόρος εισοδήματος: 20.000 ευρώ
- Προκαταβολή φόρου εισοδήματος: 6.000 ευρώ (μείωση 70% λόγω μειωμένου τζίρου).
- Φόρος εισοδήματος + προκαταβολή φόρου: 26.000 ευρώ
- Μείον προκαταβολή φόρου 20.000 ευρώ για τα εισοδήματα του 2019. Συνολικός φόρος εισοδήματος για τα κέρδη του 2019: 6.000 ευρώ.
3. Ελεύθερος επαγγελματίας με απαλλαγή ΦΠΑ έχει ετήσια καθαρά κέρδη 30.000 ευρώ το 2018 (πρώτη κερδοφόρος χρήση) και το 2019.
α) Φόρος εισοδήματος για τη χρήση 2018 (φορολογική δήλωση 2019):
-    Φόρος εισοδήματος: 7.300 ευρώ
-    Προκαταβολή φόρου εισοδήματος: 7.300 ευρώ
Συνολικός φόρος εισοδήματος για τα κέρδη του 2018: 14.600 ευρώ
 Β) Φόρος εισοδήματος για τη χρήση 2019 (φορολογική δήλωση 2020)
- Φόρος εισοδήματος: 7.300 ευρώ
- Προκαταβολή φόρου εισοδήματος: 3.650 (μείωση 50% καθώς ανήκει στην κατηγορία των επαγγελματιών που δεν υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ).
- Φόρος εισοδήματος + προκαταβολή φόρου: 10.950 ευρώ
- Μείον προκαταβολή φόρου 7.300 ευρώ η οποία  καταβλήθηκε το 2019: 10.950-7.300 = 3.650. Φόρος εισοδήματος για τα κέρδη του 2019: 3.650 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου