Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

Συμμετοχή του ΑΚΚΕΛ στην Διακομματική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης

Το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ) απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα ζητώντας να συμπεριληφθεί κατ’ εξαίρεση ως μέλος στην διακομματική Επιτροπή για την ανάπτυξη της Θράκης διότι είναι το μοναδικό ελληνικό κόμμα που έχει έδρα εκτός Αθηνών και ειδικότερα στην Ορεστιάδα που βρίσκεται στην περιοχή η οποία αποτελεί αντικείμενο του έργου της Επιτροπής. Φυσικά, είναι γνωστή και η έντονη δράση του ΑΚΚΕΛ για την ανάπτυξη της Ελλάδας μέσω της πρωτογενούς παραγωγής (κατεύθυνση την οποία έχουν υιοθετήσει και επαναλαμβάνουν πολλά άλλα κόμματα και φορείς) αλλά και με προτάσεις και δράση και σε τομείς εκτός πρωτογενούς παραγωγής.
Το ΑΚΚΕΛ τονίζει ότι ο εμπλουτισμός της Επιτροπής με την συμμετοχή του, θα αποτελέσει στοιχείο εξασφάλισης για τους πολίτες ότι η Επιτροπή δεν θα αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο κομματικών παραστάσεων και τακτοποίησης στελεχών για εσωτερικές ισορροπίες, αλλά θα προσφέρει πραγματικές υπηρεσίες ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου