Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΠ.ΠΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΛΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Κ.Ε.Μ.Ε)


Επίσκεψη πραγματοποίησε ο Βουλευτής Απ. Πάνας στο Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών (Κ.Ε.Μ.Ε) εξαιτίας των επανειλημμένων καταστροφών στις γεωργικές εκτάσεις της Χαλκιδικής από το χαλάζι και προκειμένου να ενημερωθεί για το εθνικό Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας (Ε.Π.Χ.Π.) και την εξαίρεση της Χαλκιδικής από το πρόγραμμα αυτό.

Ο κ. Πάνας ενημερώθηκε από τον Προϊστάμενο κ. Τσιτουρίδη Κυριάκο και τον μετεωρολόγο Τεγούλια Ιωάννη για το Εθνικό Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας (Ε.Π.Χ.Π.), το οποίο εφαρμόζεται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), σε αγροτικές περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας, με σκοπό την πρόληψη των ζημιών για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι. Το εν λόγω πρόγραμμα σποράς των νεφών με αεροπλάνα εφαρμόζεται κάθε έτος από 20 Μαρτίου έως 30 Σεπτεμβρίου και στόχο έχει την καταστολή του χαλαζιού για την προστασία των καλλιεργειών από τις ζημιές που προκαλούνται στην αγροτική παραγωγή. Ειδικότερα, οι περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος περιλαμβάνουν τμήματα της Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Πιερίας, στην Κεντρική Μακεδονία και τμήματα της Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Φθιώτιδας, στη Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. 


Στην ερώτηση του Βουλευτή Χαλκιδικής για τους λόγους εξαίρεσης της Χαλκιδικής από το συγκεκριμένο πρόγραμμα ο Προϊστάμενος αναφέρει, πως αφενός δεν υπάρχει δυνατότητα αποστολής αεροπλάνου στην περιοχή, αφετέρου οι γεωμορφολογικές συνθήκες της δεν επιτρέπουν την εφαρμογή του προγράμματος. Εντούτοις, επισημαίνεται πως από το 2007  ο ΕΛΓΑ είχε διακηρύξει με διαγωνισμό, πρόγραμμα γεννητριών εδάφους, για ιδιαίτερες γεωμορφολογικές περιοχές, όπως η Χαλκιδική, το οποίο όμως  δεν προχώρησε.


Ο κ. Πάνας αναφέρει σχετικά: «Με την επίσκεψή μου στο Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών (Κ.Ε.Μ.Ε) θέλησα να ενημερωθώ τόσο για την αποτελεσματικότητά του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας όσο και για τους ακριβείς λόγους μη συμμετοχής της Χαλκιδικής σε αυτό. Πράγματι, η αξιολόγηση του Προγράμματος αποδεικνύει ότι αποδίδει, μειώνοντας τις πληττόμενες καλλιέργειες και προστατεύοντας ένα μεγάλο μέρος των εκτάσεων. Οπωσδήποτε, η Χαλκιδική πρέπει να ενταχθεί άμεσα σε αντίστοιχα προγράμματα εναλλακτικών μέτρων για την προστασία από το χαλάζι δεδομένων των συνεχόμενων καταστροφών των τελευταίων χρόνων και στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθώ κοινοβουλευτικά, επιδιώκοντας τη διασφάλιση της γεωργική παραγωγής και την προστασία των αγροτών.»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου