Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

Απλούστευση θεωρήσεων (visa) και επανεισδοχή: αρχίζουν να ισχύουν οι συμφωνίες με τη Λευκορωσία

Σήμερα άρχισαν να ισχύουν οι συμφωνίες ΕΕ-Λευκορωσίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και την επανεισδοχή.

Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με τον λαό και την κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας. Θα ανοίξουν τον δρόμο για μεγαλύτερη κινητικότητα των πολιτών, συμβάλλοντας στη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ της ΕΕ και της Λευκορωσίας.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα έγινε ένα σημαντικό βήμα που θα φέρει πιο κοντά τους Ευρωπαίους και τους Λευκορώσους. Η συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων θα επιτρέψει στους πολίτες της ΕΕ και της Λευκορωσίας να ταξιδεύουν πιο ελεύθερα, ενώ η συμφωνία επανεισδοχής θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, προς όφελος τόσο της Λευκορωσίας όσο και της ΕΕ.».

Η κ. Ίλβα Γιούανσον, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε σχετικά: «Αυτές οι συμφωνίες θα βελτιώσουν την κινητικότητα σε ένα καλά διαχειριζόμενο και ασφαλές περιβάλλον. Μόλις χαλαρώσουν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί λόγω κορονοϊού, οι πολίτες της Λευκορωσίας θα μπορούν να έρθουν στην ΕΕ ευκολότερα. Αυτό συνεπάγεται στενότερους δεσμούς και ανταλλαγές μεταξύ των λαών και των κοινωνιών μας».

Η συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων καθιστά ευκολότερη τη χορήγηση βραχυπρόθεσμων θεωρήσεων στους πολίτες της Λευκορωσίας για την είσοδό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το τέλος θεώρησης μειώνεται κατά κανόνα στα 35 ευρώ και αίρεται για ορισμένες κατηγορίες ταξιδιωτών.

Βασικός στόχος της συμφωνίας επανεισδοχής είναι η θέσπιση διαδικασιών για την ασφαλή και εύρυθμη επιστροφή προσώπων που βρίσκονται παράτυπα στην ΕΕ ή τη Λευκορωσία, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων τους βάσει του διεθνούς δικαίου και ιδίως της αρχής της μη επαναπροώθησης.

Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο :
If you no longer wish to receive notifications, please send an e-mail to :

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕE) 2018/1725.
Αντίστοιχη μεταχείριση επιφυλάσσεται στις προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας / τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


The European Commission is committed to personal data protection. Any personal data is processed in line with the Regulation (EU) 2018/1725.
All personal information processed by the Directorate-General for Communication / European Commission Representations is treated accordingly.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου