Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020

<< Περαιτέρω ενίσχυση του Νοσοκομείου Γιαννιτσών με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό>>.

 


 


Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της με το απαραίτητο προσωπικό βάσει των διαμορφωθεισών συνθηκών, η Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών του Γ.Ν. Πέλλας  σε συνεργασία με τη Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και το Υπουργείο Υγείας

εντός του μηνός Σεπτεμβρίου προχώρησε :

·      Στην προκήρυξη πλήρωσης δύο(2) θέσεων  μονίμων Ιατρών:

Ø  Ενός ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής

Ø  Ενός ιατρού ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας

        (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 07.10.2020)

 

·      Στην ολοκλήρωση των διαδικασιών, την τοποθέτηση και ανάληψη καθηκόντων πέντε (5) ειδικευόμενων νοσηλευτών στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική:

Ø  Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής

Ø  Τεσσάρων (4) υπαλλήλων κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής

 

     Η Διοίκηση και το σύνολο του προσωπικού του Νοσοκομείου Γιαννιτσών έχοντας ως γνώμονα πάντα τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης του σε όλα τα επίπεδα (στελέχωση, ιατρικός - υλικοτεχνικός εξοπλισμός ) με αποκλειστικό στόχο την παροχή ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων Υπηρεσιών στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής .

                                                                           

               

                                                                                               Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                                                                                                                          του Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

                                                                                                        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΓΓΟΣ                                                              

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more