Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020

Καταπολέμηση των ναρκωτικών: Η Επιτροπή δρομολογεί την απαγόρευση της νέας επιβλαβούς ψυχοτρόπου ουσίας ισοτονιταζένης


 Σήμερα, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία για την απαγόρευση της ισοτονιταζένης, μιας νέας ψυχοτρόπου ουσίας, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για συνθετικό οπιοειδές που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην υγεία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και τον θάνατο.

 

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος Αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, δήλωσε τα εξής: «Τα παράνομα ναρκωτικά έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή, τα μέσα βιοπορισμού και τη δημόσια υγεία. Με τη σημερινή απαγόρευση, ενεργούμε γρήγορα για την προστασία των Ευρωπαίων από βλάβες που συνδέονται με τα ναρκωτικά».

 

Η κ. Ίλβα Γιούανσον, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε: «Κατόπιν της παρουσίασης του νέου θεματολογίου και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά, σήμερα λαμβάνουμε μέτρα για την απαγόρευση μιας νέας επικίνδυνης ουσίας. Θα συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε και να παρακολουθούμε στενά την εμφάνιση νέων επιβλαβών ουσιών».

 

Η ισοτονιταζένη είναι διαθέσιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2019 και έχει εντοπιστεί σε 5 κράτη μέλη. Στην ΕΕ έχουν αναφερθεί 2 θάνατοι που συνδέονται με την ισοτονιταζένη, ενώ στις ΗΠΑ και τον Καναδά έχουν αναφερθεί 21 θάνατοι. Η ισοτονιταζένη φέρεται να πωλείται στο διαδίκτυο σε μικρές ποσότητες και σε ποσότητες χονδρικής, κυρίως ως σκόνη αλλά και ως ρινικό σπρέι έτοιμο για χρήση. Η απόφαση για την απαγόρευση της ισοτονιταζένης βασίζεται σε αξιολόγηση κινδύνου που διενεργήθηκε από τον οργανισμό της ΕΕ για τα ναρκωτικά, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας.

 

Η αρχική και η τεχνική έκθεση που εκπόνησε το Κέντρο είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Πρόκειται για την πρώτη απαγόρευση βάσει των αναθεωρημένων κανόνων της ΕΕ για τις ψυχοτρόπες ουσίες, χάρη στους οποίους η ΕΕ μπορεί να ενεργεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν τώρα στη διάθεσή τους 2 μήνες για να ελέγξουν την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη προτού αυτή αρχίσει να ισχύει. Μόλις τεθεί σε ισχύ, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 6 μήνες για να μεταφέρουν την απαγόρευση στο εθνικό τους δίκαιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more