Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020

το ΙΝΚΑ κλείνει 50 χρόνια ζωής


 Ν. Μήττας πρόεδρος ΙΝΚΑ


Στις 3/9 /2020 το ΙΝΚΑ κλείνει 50 χρόνια ζωής για όσους δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο σκοπός αλλά και η φιλοσοφία  του Ινστιτούτου  αυτου;
Το ΙΝΚΑ (Ινστιτούτο Καταναλωτών) δημιουργήθηκε από τους πρωτοπόρους του Καταναλωτικού Κινήματος στην Ελλάδα , αείμνηστο Χαράλαμπο Κουρή και τον κ. Κωνσταντίνο Τσέκερη, την 3η Σεπτεμβρίου 1970 και που κλείνει 50 χρόνια ζωής. 
Οι σκοποί του ΙΝΚΑ βασικά είναι, η διεκδίκηση, ικανοποίηση, προαγωγή και προστασία των Δικαιωμάτων των Πολιτών – Καταναλωτών όπως:
Στο δικαίωμα προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς τους
Στο δικαίωμα προστασίας των οικονομικών τους συμφερόντων
Στο δικαίωμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης
Στο δικαίωμα αποζημίωσης  και αποκατάστασης  των ζημιών
Στο δικαίωμα εκπροσώπησης και συμμετοχής στην λήξη των αποφάσεων που τους αφορούν
Στο δικαίωμα για ένα υγιεινό περιβάλλον και για ποιότητα ζωής 
Ποια είναι τα κυριότερα  αιτήματα που δέχεστε καθημερινά   από τους πολίτες;
Τα αιτήματα που δέχεται   καθημερινά το ΙΝΚΑ  καλύπτει   όλο το φάσμα της Αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, που μεταφέρουν στο ΙΝΚΑ πάντα γραπτά μέσα από την φόρμα Παραπόνων και καταγγελιών που το βρίσκουν στο site  της Οργάνωσης που είναι :http://www.newika.org.
Πλέον υπάρχει και το Νέο ΙΝΚΑ μιλήστε μας για αυτό ;
Με την έκδοση του Νόμου 2294/94 Περί Προστασίας του Καταναλωτή οι καταναλωτικές ενώσεις έπρεπε να έχουν ορισμένες προϋποθέσεις για να είναι αναγνωρισμένες ενώσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Έτσι έπρεπε να γίνουν τροποποιήσεις στα Καταστατικά τους. Για το ΙΝΚΑ με τα 76.000 μέλη σε όλη την Ελλάδα η τροποποίηση του Καταστατικού του ήταν εκ των  πραγμάτων αδύνατον . Έτσι οι διοικούντες της Οργάνωσης της εποχής εκείνης ήταν η δημιουργία  ενός << νέου >> σωματείου που θα καλύπτει της απαιτήσεις του Νόμου. Έτσι δημιουργήθηκε το ΙΝΚΑ ή ΝΕΟ ΙΝΚΑ με πρώτο Πρόεδρο τον αείμνηστο Χαράλαμπο Κουρή από την 19/9/1996 έως την 13/1/2005, ακολούθησε η Προεδρεία του Κωνσταντίνου Τσέκερη από 13/1/2005 έως 23/6/2014. Στην συνέχεια γίνεται Πρόεδρος ο Δημήτρης Καραμήτσας ( 23/8/2014 – 11/11/2015, της Βασιλικής Τσέκερη ( 11/11/2015 – 15/6/2017 και σήμερα του Νικολάου Μήττα από την 15/6/2017 μέχρι σήμερα. Επιλέχθηκε δε η ονομασία της Οργάνωσης  ΝΕΟ ΙΝΚΑ για να δώσει μια νέα διοικητική  ώθηση της. Άλλωστε φαίνεται σαφώς στο Καταστατικό του, ότι Το ΙΝΚΑ και το ΝΕΟ ΙΝΚΑ είναι το ένα και το αυτό. Μετά της απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 11/11/2019  η έδρα του ΙΝΚΑ ή ΝΕΟ ΙΝΚΑ μεταφέρθηκε στην Θεσσαλονίκη  που υλοποιήθηκε με την απόφαση του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 107/05/03/2020 που και εγγράφηκε στα βιβλία του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΩΝ με αριθ. Μητρώου 9040/16/7/2020 και που σήμερα στεγαζόμαστε στην  Σκρα 8 στην Καλαμαριά. 
Το Καταναλωτικό Κίνημα παλεύει για την προστασία του εισοδήματος στην φάση της κατανάλωσης κατά πόσο όμως επηρεάστηκε η κατανάλωση στην εποχή του κορονοϊού  και ποιο το μέλλον της;
Το μέλλον της κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσα στην εποχή της Πανδημίας του κορωνοϊού είναι δύσκολο  τόσο για τους Καταναλωτές , όσο και για την Αγορά και ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα κ.λ.π. 
Ως πρόεδρος του ΝΕΟΥ ΙΝΚΑ ποιο το μήνυμα σας στους πολίτες 
Εδώ σας παραπέμπω στο Γράμμα του Προέδρου προς τους Καταναλωτές που σας το επισυνάπτω .
Που μπορεί να σας βρεί κάποιος;
Το ΝΕΟ ΙΝΚΑ σήμερα, όπως προαναφέρθηκε, στεγάζεται στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Σκρα 8 τ.κ. 55132 Θεσσαλονίκη με τηλέφωνο 2310 431111 με mail newinka.org@gmail.com  και site  http://www.newinka.org 
Σας ευχαριστώ θερμά 
Απο Βίκυ Μπαιρακταρη 


       Το γράμμα του Προέδρου
       Η καθημερινή δημοκρατία απαιτεί καθημερινή συμμετοχή. Οι πολίτες, οι ενεργοί πολίτες, χωρίς να αδιαφορούν για τα μεγάλα θέματα, αγωνίζονται και διεκδικούν καθημερινά τη βελτίωση της ζωής τους. Διεκδικούν καθημερινά τα Δικαιώματά τους. Διεκδικούν καθημερινά τα Δικαιώματά τους ως πολίτες, ως καταναλωτές.
Ζητάμε Ψύλλους στ΄ Αχυρά ;
 Όχι ασφαλώς. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε όμως να μας αποπροσανατολίζουν ή να μας κάνουν να ξεχνάμε το κόστος ζωής, την μόλυνση του περιβάλλοντος, την παιδεία, το κυκλοφοριακό, την υγεία το ηλεκτρικό,  τις τηλεπικοινωνίες , τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα  τις  απάτες του διαδικτύου και τόσα άλλα.
Ήρθε η Ώρα των Πολιτών - Καταναλωτών
Πράγματι ήρθε η ώρα των πολιτών - καταναλωτών. Των ενεργών καταναλωτών. Γι' αυτό υπάρχει από το 1996 Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών ( Νεο ΙΝΚΑ)  που είναι αναγνωρισμένη Ένωση Καταναλωτών τόσο από το Πρωτοδικείο – Αθηνών 2449/1976 όσο και από το Υπουργείο Ανάπτυξης ως πιστοποιημένη ένωση καταναλωτών.
 Το Νέο ΙΝΚΑ είναι ένωση καταναλωτών που λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του Νόμου 2251/1994, που βασικό σκοπό έχει , την προώθηση και υπεράσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών και την προσαγωγή - αναβάθμιση της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής σε κάθε τομές. Το νόημα και το μήνυμα της συσπείρωσης των καταναλωτών είναι αυτονόητο. 
Το Νέο ΙΝΚΑ από της ιδρύσεώς του στοχεύει όχι στην δημιουργία μιας  ακόμα οργάνωσης για τους καταναλωτές, αλλά μιας οργάνωσης από τους καταναλωτές. 
Στοχεύει στην ανάπτυξη ενός διεκδικητικού κινήματος καταναλωτών, ανεξάρτητα από πολιτικές τοποθετήσεις. 
Στοχεύει στην ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών - καταναλωτών και στην καταπολέμηση όχι μόνο της άρνησης αλλά και της κατ΄ επίφασης συμμετοχής. Αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία πολιτών 
Ελάτε μαζί μας.
Σ' ένα τόπο ζούμε και θα ζούμε. Ας κάνουμε καλύτερο και τον τόπο και την ζωή μας. Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο αλλά και τίποτα λιγότερο από το να απολαμβάνουμε τη χρήση δημοσίων και ιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, σε τιμή και ποιότητα που να αποτελούν την δίκαια ανταπόδοση του μόχθου και της προσφοράς μας. Και ασφαλώς απαιτούμε να σταματήσουν οι πολιτικές που προστατεύουν τους ΓΟΛΙΑΘ με έξοδα των ΔΑΥΙΔ. Πριν από το αύριο ζητάμε ένα καλύτερο σήμερα.
Όσο περισσότεροι τόσο δυνατότεροι 
Δεν έχουμε, όπως και κανείς δεν έχει το φάρμακο για κάθε κοινωνική και οικονομική ασθένεια του τόπου μας. Τον οποίο κληρονομήσαμε από τους γονείς μας αλλά ταυτόχρονα τον έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας. Γι' αυτό έχουμε την πρόσθετη ευθύνη να μην βολευόμαστε με έτοιμες απαντήσεις σε κάθε πρόβλημα αλλά να τις αναζητούμε. Προσπαθώντας να εκφράσουμε αυτούς που υποφέρουν περισσότερο. Δηλαδή τους εαυτούς μας.  Όλους τους πολίτες- καταναλωτές.
         ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Σε ένα κίνημα βάσης των ίδιων των καταναλωτών που αναπτύσσεται   σε όλη τη χώρα.
 Σπάστε τα Δεσμά της Παραίτησης και πάρτε μέρος στο κίνημα  
Το Νέο ΙΝΚΑ είναι η μαζικότερη ένωση καταναλωτών και έχει πανελλαδική εμβέλεια. Το  Νέο INKA  είναι ανεξάρτητη και αυτόνομη ένωση καταναλωτών, μέλος της δευτεροβάθμιας ένωσης καταναλωτών << ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ>> και της Consumers International .  Στο Νέο ΙΝΚΑ  μπορεί κάθε πολίτης να γίνει μέλος και να κάνει χρήση των κέντρων : Πληροφοριών, Ερευνών, Καταγγελιών, Νομικών Συμβουλών, Φιλικού Διακανονισμού, Προστασίας Τουριστών, Εκδόσεων, test προϊόντων και άλλων υπηρεσιών του. Συνεργάζεται με τη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και δημιουργεί τοπικές ή περιφερειακές επιτροπές σε όλη την Ελλάδα . Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, συνεπικουρούμενο από   εθελοντές μέλη - και  εξωτερικούς συνεργάτες. Η πηγή εισόδων του είναι οι συνδρομές των μελών του. Έχει την φροντίδα της επιμόρφωσης των πολιτών πάνω σε καταναλωτικά θέματα. Εκπροσωπεί τους καταναλωτές σε διάφορα όργανα σύμφωνα με τον Ν.2251/94. Όταν χρειάζεται προσφεύγει στην δικαιοσύνη με συλλογικές αγωγές. Οργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις, ημερίδες, κ.λ.π.  Συμμετέχει σε Διεθνή Συνέδρια και άλλες Διεθνείς συναντήσεις. Το Νέο ΙΝΚΑ  δεν συνδέεται με επιχειρηματικά ή κομματικά συμφέροντα. Είναι ΜΗ κυβερνητική Οργάνωση.

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος   Μήττας Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more