Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Φρεσκάρει την ομάδα με δυο αλλαγές στους αντιδημάρχους!!!

 


Εκλογικός πυρετός για τον Δήμαρχο Πέλλας Γρ. Στάμκο

 


 

-Αλλαγές με φόντο τις ισορροπίες και το 2023…

-Αναπληρωτής δημάρχου ο Στεργιούλας Δημήτριος

 

 

 

Με δυο αλλαγές και τέσσαρις ανανεώσεις θα συνεχίσει να διοικεί η Δημοτική αρχή Πέλλας, μετά την απόφαση που εξέδωσε ο Δήμαρχος Πέλλας Γρηγόρης Στάμκος. Όπως προβλέπεται λοιπόν από την νομοθεσία, θα έπρεπε ή να ανανεώσει τις θητείες ή να προχωρήσει σε αλλαγές. Ο ίδιος με φόντο τις ισορροπίες αλλά και τις Δημοτικές εκλογές του 2023, ανανέωσε το σχήμα διοίκησης αφενός, περνώντας το μήνυμα πως όλοι θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι έτοιμοι να διοικήσουν καθώς κανένας δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένος. Έτσι όρισε ως νέους αντιδημάρχους τους κ.κ. Κώστα Μπαλτίδη και Μιχάλη Παναγιωτίδη στις δημοτικές ενότητες Κρύας Βρύσης και Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ ανανέωσε τις θητείες στους Δημήτρη Στεργιούλα, Νίκο Σαμόπουλο, Ιωάννη Φωκά, Χρήστο Βουτσά και Ανδρέα Καραφυλλιά.  Έτσι το νέο διοικητικό σχήμα που θα κινηθεί έτσι μέχρι τις 31-10-2021, δηλαδή για 14 μήνες, καθώς σε εκείνη την περίοδο θα γίνουν οι επόμενες αλλαγές από τον κο Στάμκο είναι οι ακόλουθες:

 

 

Δημήτρης Στεργιούλας

Αντιδήμαρχος στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Γιαννιτσών  

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επιπλέον, την τέλεση πολιτικών γάμων και την έκδοση αδειών ταφής, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά στην δημοτική ενότητα.

Επίσης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν στην Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13 του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας.

Κωσταντίνος Μπαλτσίδης

Αντιδήμαρχος στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κρύας Βρύσης


α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επιπλέον, την τέλεση πολιτικών γάμων και την έκδοση αδειών ταφής, και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά στην δημοτική ενότητα.

Επίσης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν στην Παιδεία και στον Πολιτισμό, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας.

Μιχάλης Παναγιωτίδης

Αντιδήμαρχος στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κύρρου

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επιπλέον, την τέλεση πολιτικών γάμων και την έκδοση αδειών ταφής, και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά στην δημοτική ενότητα.

Επίσης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν στην Γεωργία και στην Κτηνοτροφία, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας

Νίκος Σαμόπουλος

Αντιδήμαρχος στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας


α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επιπλέον, την τέλεση πολιτικών γάμων και την έκδοση αδειών ταφής, και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά στην δημοτική ενότητα.

Επίσης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν στον Αθλητισμό και στην Νέα Γενιά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13 του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας.

Ιωάννης Φωκάς

Αντιδήμαρχος τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν την Οικονομική Υπηρεσία, όπως την εποπτεία προσόδων, ΤΑΠ και τελών καθαριότητας- φωτισμού, ελέγχου, δημοτικής περιουσίας, ταμειακής βεβαίωσης εισπράξεων κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, προϋπολογισμού, εκκαθάρισης δαπανών, προμηθειών, λογιστηρίου-διπλογραφικού, ταμείου, διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείου, διαχείρισης υλικών και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά την Οικονομική Υπηρεσία, καθώς και τις αρμοδιότητες που αφορούν την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 15 και 14 αντίστοιχα, του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας,  καθώς και εκείνες που αφορούν στη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων και στη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Χρήστος Βουτσάς

Αντιδήμαρχος τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία, την Πολεοδομία, τον Προγραμματισμό και την Ανάπτυξη, καθώς και την Δημοτική Αστυνομία όπως αυτές αναφέρονται στα άρθρα 16, 17, 11 και 9 αντίστοιχα του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας, καθώς και εκείνες που αφορούν στη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων και στη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Ανδρέας Καραφυλλιάς


Αντιδήμαρχος τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες  που αφορούν την Καθαριότητα, το Περιβάλλον, το Πράσινο και την Πολιτική Προστασία, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 12 του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας, καθώς και εκείνες που αφορούν στη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων και στη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

 Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στεργιούλας Δημήτριος.
Όταν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε Γιανντισών απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Φωκάς Ιωάννης .
Όταν ο  καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος.
Όταν ο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στεργιούλας Δημήτριος.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου