Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2020

Δικαιώθηκε ο Δήμος Έδεσσας με την ENERGA POWER, διεκδικεί και άλλα χρήματα από τον Αριστείδη Φλώρο

  

Ευχάριστη είδηση για την δικαστική διένεξη που είχε ο Δήμος Έδεσσας και άλλοι 110 ΟΤΑ με την εταιρία ρεύματος ENERGA POWER που είχε κλείσει και δεν είχε καταβάλει τα δημοτικά τέλη. Το θέμα συζητήθηκε στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο που έγινε με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης.  Απόφαση ακόμη πάρθηκε και από την οικονομική επιτροπή.  Ο Δήμαρχος Έδεσσας Δημήτρης Γιάννου δήλωσε μετά την απολύτως επιτυχή έκβαση (και στον δεύτερο βαθμό) της ποινικής δίκης ‘’ENERGA και HELLAS POWER’’ για τον Δήμο Έδεσσας, τον οποίο εκπροσώπησε δικαστικά και εξωδίκως στην ανωτέρω υπόθεση ο δικηγόρος Αθηνών, Ανδρέας Παπαρηγόπουλος (καθώς και λοιπούς 110 Δήμους της χώρας μας), ο Δήμος μας εισέπραξε την 10.02.2020, δυνάμει και σε εκτέλεση της αμετάκλητης υπ’ αριθμ. 1115/2017 απόφασης του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και του Ν.4312/2014 (που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε αυτή την υπόθεση), το χρηματικό ποσό των 6.540,19 € (Energa) και το χρηματικό ποσό των 29.787,50 € (Hellas Power) και συνολικά το χρηματικό ποσό των 36.327,69 €, που αφορούσε σε υπεξαιρεθέντα (από Σεπτέμβριο του 2011 ως Ιούλιο του 2012) αποδοτέα δημοτικά τέλη καθαριότητας (Ν. 25/1975), στο φόρο ηλεκτροδοτουμένων χώρων (αρ. 10 Ν. 1080/1980) και στο τέλος ακινήτου περιουσίας (αρ. 24 Ν. 2130/1993), κατά κεφάλαιο μόνο. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και έπειτα από σχετική γνωμοδότηση του παραπάνω αναφερόμενου δικηγόρου Ανδρέα Παπαρηγόπουλου που χειρίζεται την υπόθεση, για την πλήρη προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του Δήμου μας, θεωρώ ότι επιβάλλεται και εισηγούμαι να προβούμε κατεπειγόντως στις εξής περαιτέρω απαιτούμενες (ώριμες πια) ενέργειες, τις οποίες θεωρώ ότι θα πρέπει να αναθέσετε στον παραπάνω αναφερόμενο δικηγόρο Αθηνών, λόγω της εξειδικευμένης νομικής γνώσης του, της σχετικής εμπειρίας του και ήδη πολύχρονης ενασχόλησής του με την συγκεκριμένη υπόθεση από το έτος 2015. Ειδικότερα, εισηγούμαι :

Α)  την άσκηση αγωγής κατά των εταιριών «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» και τον δ.τ. «ENERGA POWER TRADING Α.Ε», «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»), «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον δ.τ. «HELLAS POWER ΑΕ» (πρώην «HELLAS POWER Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας») και του Αριστείδη Φλώρου, για τους τόκους του ανωτέρω - ήδη εισπραχθέντος- κεφαλαίου (ανερχόμενους, ενδεικτικά μέχρι σήμερα, στο χρηματικό ποσό των 20.458,41 €) και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου μας, λόγω κλονισμού της πίστης και του κύρους μας από την ανωτέρω τελεσιδίκως διαγνωσθείσα αδικοπραξία (ενδεικτικά για χρηματικό ποσό 18.000 €) και συνολικά για χρηματικό ποσό τουλάχιστον 38.458,41 €,

 β) τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων περί συντηρητικής κατάσχεσης, απαγόρευσης μεταβολής περιουσιακής κατάστασης κλπ κατά των ανωτέρω και οποιουδήποτε τυχόν άλλου νομικού προσώπου πραγματικής ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του ανωτέρω φυσικού προσώπου. Η προτεινόμενη αμοιβή του παραπάνω αναφερόμενου δικηγόρου (η οποία είναι ανώτερη από τις κατώτατες αμοιβές που προβλέπονται από τον Κώδικα Δικηγόρων 5 και θα πρέπει να γίνει δεκτή με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με την προσφορά του ανέρχεται α) για την πρώτη αγωγή για σύνταξη και κατάθεση δικογράφου, κατάθεση προτάσεων, παράσταση και εκπροσώπησή μας στην εκδίκαση) το ποσό των 1.000 €, πλέον 24% ΦΠΑ (240 €) δηλ. 1.240 € και β), για την δεύτερη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για σύνταξη και κατάθεση δικογράφου, κατάθεση σημειώματος, παράσταση και εκπροσώπησή μας στην εκδίκαση) το ποσό των 500 €, πλέον ΦΠΑ 24% (120 €) δηλ. 620 € και συνολικά το ποσό των 1.500 €, πλέον ΦΠΑ 24% (360 €), δηλ. 1.860 €, συμπεριλαμβανομένων και όλων των εξόδων που θα απαιτηθούν για τις κοινοποιήσεις με Δικαστικό Επιμελητή των ανωτέρω δικογράφων και των εκδοθησομένων αποφάσεων.

 

Η οικονομική επιτροπή ενέκρινε  την ανάθεση από μέρους του Δήμου, στο δικηγόρο κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο, του χειρισμού των ακόλουθων διαδικασιών σε σχέση με την υπόθεση της ENERGA και HELLAS POWER:

 1) την άσκηση αγωγής κατά των εταιριών «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» και τον δ.τ. «ENERGA POWER TRADING Α.Ε», «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»), «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον δ.τ. «HELLAS POWER ΑΕ» (πρώην «HELLAS POWER Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας») και του Αριστείδη Φλώρου, για τους τόκους του ανωτέρω -ήδη εισπραχθέντος- κεφαλαίου (ανερχόμενους, ενδεικτικά μέχρι σήμερα, στο χρηματικό ποσό των 20.458,41 €) και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου μας, λόγω κλονισμού της πίστης και του κύρους μας από την ανωτέρω τελεσιδίκως διαγνωσθείσα αδικοπραξία (ενδεικτικά για χρηματικό ποσό 18.000 €) και συνολικά για χρηματικό ποσό τουλάχιστον 38.458,41 €,

 2) τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων περί συντηρητικής κατάσχεσης, απαγόρευσης μεταβολής περιουσιακής κατάστασης κλπ κατά των ανωτέρω και οποιουδήποτε τυχόν άλλου νομικού προσώπου πραγματικής ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του ανωτέρω φυσικού προσώπου.

Το δημοτικό συμβούλιο Έδεσσας αποφάσισε ομόφωνα. Στο σύνολο ο Δήμος Έδεσσας εισέπραξε 36.327,69 €, που αφορούσε σε υπεξαιρεθέντα (από Σεπτέμβριο του 2011 ως Ιούλιο του 2012) αποδοτέα δημοτικά τέλη καθαριότητας , στο φόρο ηλεκτροδοτουμένων χώρων  και στο τέλος ακινήτου περιουσίας, κατά κεφάλαιο μόνο. Τέλος θα διεκδικήσει συνολικά  χρηματικό ποσό τουλάχιστον 38.458,41 €,

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more