Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020

Νέος αντιπρόεδρος στο Δημοτικό συμβούλιο Έδεσσας

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 64, 67 & 74 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 και 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020) και του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 αντίστοιχα, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη και με μυστική ψηφοφορία στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:       

 

·               Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

         Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

         

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more