Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2021

26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 ΓΡΑΦΕΙ  Η  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ  ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ  ΣΙΣΚΟΥ

Πραγματοποιήθηκε  ειδική συνεδρίαση, μετά τη διαπίστωση απαρτίας, σχετικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων, που σχετίζονται με τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του δήμου Εδέσσης, του  έτους 2019.

Οι  οικονομικές καταστάσεις έχουν  συνταχθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες του δήμου, έχουν πάει- σύμφωνα με το νόμο- στην οικονομική επιτροπή που έχει κάνει τον προέλεγχο και στη συνέχεια, μαζί  όλο το υλικό και η έκθεση ελέγχου των ορκωτών λογιστών, γνωστοποιείται αναλυτικά στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την έγκρισή τους.

Ο ορκωτός λογιστής Αθανάσιος Τσιαμούλος, που συνέταξε τις καταστάσεις, συμμετείχε στη συνεδρίαση για να δώσει αρχικά τη συνοπτική εικόνα της οικονομικής κατάστασης του δήμου και στη συνέχεια να απαντήσει στις ερωτήσεις των μελών του δημοτικού συμβουλίου-παρατάξεων.

 Με το νόμο 47/35 του 2020 επήλθαν ορισμένες αλλαγές, όπως π.χ η έγκριση του απολογισμού του δήμου  γίνεται από την οικονομική επιτροπή, ωστόσο σε σχέση με τον ισολογισμό δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή, εξακολουθεί να ισχύει ότι ίσχυε. Η παράγραφος 2 του άρθρου 163 του νόμου 34/63 του 2006, αναφέρει  ότι μετά τον προέλεγχο της οικονομικής επιτροπής οι καταστάσεις πηγαίνουν στο δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση.

Είναι σε γνώση όλων των παρατάξεων όλα τα στοιχεία:                                                                  Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως.                                                                                Το προσάρτημα, το οποίο περιλαμβάνει τις συμπληρωματικές καταστάσεις με πληροφορίες για ορισμένους λογαριασμούς των οικονομικών καταστάσεων.                                                     H έκθεση διαχείρισης της οικονομικής επιτροπής- προέλεγχος                                                     Η έκθεση των ορκωτών λογιστών (αναλύσεις-επεξηγήσεις-επισημάνσεις όπου κρίθηκε σκόπιμο για όλους τους λογαριασμούς)

Λόγω της πανδημίας δεν έγιναν εκπτώσεις στις διαδικασίες ελέγχου και ταυτόχρονα, προς διευκόλυνση, πρόθυμα  ανταποκρίθηκαν όλες οι αρμόδιες  υπηρεσίες του δήμου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 : ΕΣΟΔΑ : 14.683.000 ΕΥΡΩ                                          ΕΞΟΔΑ : 14.703.000 ΕΥΡΩ  

Τα αποτελέσματα προ αποσβέσεων και προβλέψεων, δηλ. υπολογιστικά έξοδα χωρίς ταμειακές εκροές για το 2019, δίνουν ένα πλεόνασμα της τάξεως των 651.000 ευρώ.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του δήμου, όπως έχουν καταγραφεί στον ισολογισμό, χονδρικά είναι 127 εκ.ευρώ. Μετά τις αποσβέσεις που έχουν διενεργηθεί, η τρέχουσα λογιστική αξία υπολογίζεται σε 58 εκ. ευρώ.

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις του δήμου δίνουν έναν θετικό δείκτη ρευστότητας, της τάξεως του 2,27, ο οποίος είναι αρκετά καλός και πάνω από τη μονάδα ( πηλίκο εισπράξεων και υποχρεώσεων). Αυτό σημαίνει πως ο δήμος μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και να τις πληρώνει. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να αφαιρεθούν  κάποιες απαιτήσεις-επισφάλειες που, επειδή καθυστερεί σημαντικά η είσπραξή τους, δεν μπορεί κανείς να προσδιορίσει πόσες, ώστε να υπολογιστεί επακριβώς ο δείκτης.

Τα δάνεια του δήμου, συνολικά μέχρι την 31-12-2019, ανέρχονται στο ποσό του 1.696.000 ευρώ.  Εξοφλήθη το 2020 ποσό 308.000 ευρώ, συνεπώς παραμένει το ποσό των 1.388.000 ευρώ για να εξοφληθεί μέχρι το 2031, όπου λήγουν οι συμβάσεις.

Θέματα διαχειριστικής φύσεως δεν εντοπίστηκαν από τους ορκωτούς λογιστές. Υπάρχουν κάποιες δικαστικές εκκρεμότητες που δεν προχώρησαν το 2020, λόγω του παγώματος των δικαστηρίων εξαιτίας της πανδημίας.

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σημαντική χαρακτηρίζω την παρατήρηση του κ. ΡΥΣΑΦΗ,  της παράταξης ΄΄Ενωτική Δράση΄΄, που σχετίζεται με την εκκαθάριση της ΄΄ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΕ ΄΄ και τα  στοιχεία που δεν προσκομίζει ο εκκαθαριστής. Το ερώτημά του είναι τι μπορεί να κάνει η δημοτική αρχή με τον εκκαθαριστή, που δε συμμορφώνεται, έτσι ώστε να προσκομίζει κάθε χρόνο στοιχεία για την επιχείρηση.                                                                                                                                  Ο κ. ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ απάντησε ότι  ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στοιχεία και να τα θέτει υπ’ όψη του δημοτικού συμβουλίου, αφού η ΄΄ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ΄΄ ανήκει  στο δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση- μετά από ενημέρωση και συζήτηση μαζί του- μπορεί να προχωρήσει ο δήμος στην αντικατάστασή του. Αυτή τη στιγμή ο δήμος έχει αναλάβει τις οφειλές της επιχείρησης και σύμφωνα με τα στοιχεία τις ολοκληρώνει σε δύο χρόνια.

Μετά από ερώτηση του κ. ΤΣΙΤΣΑΓΚΑ διευκρινίστηκε πως, από το σύνολο των εσόδων, τα 6.081.000 ευρώ ανήκουν στην κατηγορία κρατικές επιχορηγήσεις, ΚΑΠ,  ΣΑΤΑ και το υπόλοιπο ποσό από τα τέλη, ενοίκια, κά

Στη συνεδρίαση επισημάνθηκε πως οι έλεγχοι στα οικονομικά των δήμων και στις υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης είναι υποχρεωτικές και καλό είναι να συμβαδίζουν.

Με αφορμή ερώτηση του κ. Ρυσάφη, σχετικά με τη χαμηλή εισπραξιμότητα των δημοτικών τελών, ο κ. Μουράτογλου, αντιδήμαρχος οικονομικών, εξήγησε πως το πρόβλημα είναι πανελλαδικό και προσπαθούν να βρουν λύση. Έχουν πλέον ξεκινήσει να στέλνουν ενημερώσεις χρεών και στη συνέχεια όσοι δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους θα αντιμετωπίσουν δικαστικά μέτρα (κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, περιουσιακών στοιχείων). Υπάρχει η πρόταση για μία μόνο φορολογική ενημερότητα, την οποία η πολιτική ηγεσία υποσχέθηκε να υλοποιήσει, με όλα τα χρέη, μέσα και τα χρέη προς το δήμο, και όταν αναφερόμαστε σε δημοτικά χρέη-τέλη είναι μέσα και τα νεκροταφεία.

Η ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η παράταξη ΄΄Κοινωνία σε Κίνηση΄΄του κ. Τσεπκεντζή υπερψήφισε, επειδή συμφωνεί με τις οικονομικές καταστάσεις.

Η παράταξη ΄΄Ενωτική Δράση΄΄του κ. Ρυσάφη ψήφισε ΄΄παρών΄΄, επειδή δε συμφωνεί με τις πολιτικές αποφάσεις με τις οποίες αντιμετωπίζονται ζητήματα, π.χ΄΄Τουριστική ΑΕ΄΄

Η παράταξη ΄΄ Λαϊκή Συσπείρωση΄΄ του κ. Τσιτσάγκα καταψήφισε, επειδή ο δήμος- οι δήμοι, κινούνται σε λάθος δρόμο, λόγω των πολιτικών αποφάσεων, εξαιτίας των οποίων το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων είναι από τους δημότες.

ΕΓΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more