Τετάρτη 7 Απριλίου 2021

Περίπου 1 εκατ. ευρώ αναμένεται να δοθούν στη Πέλλα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

 
► Υπεγράφησαν οι αγροτικές ενισχύσεις 24,2 εκατ. ευρώ

για φθινοπωρινή πατάτα και άλλα προϊόντα

► Με αγωνία περιμένουν στην Ανατολική Αλμωπία την αποζημίωση για την πατάτα

 

 


ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ φως… θα μπορούσαμε να πούμε, μετά από τα ευχάριστα νέα που δόθηκαν στη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός και ο υπουργός Αναπληρωτής Οικονομικών κ. Θεοδ. Σκυλακάκης, συνυπέγραψαν την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ύψους 24,2 εκατ. ευρώ σε μια σειρά αγροτικών προϊόντων.


Στις ενισχύσεις περιλαμβάνονται η καλοκαιρινή και η φθινοπωρινή πατάτα που με αγωνία περιμένουν οι πατατοπαραγωγοί Αρχαγγέλου, Περίκλειας και Νότιας της Ανατολικής Αλμωπίας. Επίσης περιλαμβάνονται θερμοκηπιακές καλλιέργειες σε τομάτες και αγγούρια ανά την επικράτεια, εξαιρουμένης της Κρήτης, και βουβαλοτροφεία σε όλη τη χώρα.

patates1

Με την απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων με την μορφή άμεσης επιχορήγησης, σύμφωνα με την C(2020) 1863 final της 19.03.2020 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά την διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στα εξής προϊόντα:

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

-Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος αιτήσεων 2020 όπως αυτή η αίτηση ελήφθη υπόψη για την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης 2020.

– Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013.

Για τους δικαιούχους παραγωγούς υπαίθριου καρπουζιού, καρπουζιού mini και  καρπουζιού  obla και τους παραγωγούς καλοκαιρινής και φθινοπωρινής Πατάτας απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα καλλιέργειας.

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ορίζεται ως ακολούθως :

α)  Για το υπαίθριο καρπούζι, το καρπούζι mini και το καρπούζι  obla στην Επικράτεια 140 € ανά στρέμμα.

β) Για την καλοκαιρινή και φθινοπωρινή Πατάτα στην Επικράτεια 205 € ανά στρέμμα.

γ)  Για την Τομάτα θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην Επικράτεια, πλην της Περιφέρειας Κρήτης, σε 500 € ανά στρέμμα.

δ)  Για το Αγγούρι θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην Επικράτεια, πλην της Περιφέρειας Κρήτης, σε 210 € ανά στρέμμα.

Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει κάθε ενιαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), στο πλαίσιο της παρούσας αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου από οποιαδήποτε πηγή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 225.000 €. Στο ποσό των 225.000 € περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.

Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί με μεταφορά του αντίστοιχου ποσού για το έτος 2021 από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για το έτος 2021 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 24.295.605   ευρώ και η χρηματοδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι την 31/12/2021.

Υπολογίζεται ότι από 500 χιλιάδες ευρώ έως 1 εκατομμύριο Ευρώ, θα δοθεί στις περιοχές για την αποζημίωση της πατάτας από τα συνολικά ν 12.400.000 ευρώ για όλη την Ελλάδα, ενώ θα δοθούν χρήματα και για τις υπόλοιπες καλλιέργειες στο νομό Πέλλας 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more