Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

Πρόταση για αλλαγές στα επιμελητήρια που οδηγούν στην υποχρεωτικότηταΚαι τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ. Αυτόματη η αρχική εγγραφή τους.
Με νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προτείνονται οι ακόλουθες διατάξεις:
1α. Επιβάλλεται η εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία με εγκατάσταση στην ημεδαπή και με σκοπό το κέρδος ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
β. Δεν καταβάλλονται τέλη για την ως άνω εγγραφή, πλην των ανταποδοτικών τελών προέγκρισης επωνυμίας (άρθρο 49)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more