Τρίτη 6 Απριλίου 2021

Για καθυστερήσεις με κίνδυνο απένταξης κάνει λόγος ο Δ. Μπίνος «Πέρασαν 4 χρόνια από την ένταξη στο Πρόγραμμα "wa-brella" με προυπολογισμό 520.000 ευρώ για την ορθολογική χρήση του νερού στην Ύδρευση και την Άρδευση. Η σημερινή Δημοτική Αρχή καθυστερεί στην ολοκλήρωση του προγράμματος που της παραδόθηκε και έτσι στερούμαστε μελέτες όπως για το Φράγμα του Προδρόμου και την Ύδρευση της Ξιφιανής».

Αυτά δήλωσε ο πρώην Δήμαρχος και επικεφαλής του συνδυασμού «Η Αλμωπία της Καρδιάς μας» Δημήτρης Μπίνος, παραθέτοντας μάλιστα το παρακάτω Δελτίο Τύπου που αφορούσε στην ένταξη στο μέτρο με ημερομηνία 5/4.2017.


Δείτε όλη την δήλωση του παρακάτω:


Πέρασαν 4 χρόνια από την ένταξη στο Πρόγραμμα << wa - brella >> με προυπολογισμό 520.000 € για την ορθολογική χρήση του νερού στην Ύδρευση και την Άρδευση. Η σημερινή Δημοτική Αρχή καθυστερεί στην ολοκλήρωση του προγράμματος, που της παραδόθηκε και έτσι στερούμαστε μελέτες όπως για το Φράγμα του Προδρόμου και την Ύδρευση της Ξιφιανής. Παραθέτω το Δελτίο Τύπου για την Ένταξη στο μέτρο με ημερομηνία 5 -4 -2017.

<<Δελτίο Τύπου του Δήμου Αλμωπίας και της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας>>
Εγκρίθηκε στο πρόγραμμα Interreg η πράξη «wa-brella» για την ορθολογική χρήση του νερού στην Αλμωπία (αρδευση, ύδρευση, αποχέτευση), με προυπολογισμό 520.000 ευρώ.
Ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των υδάτων της Αλμωπίας έγινε με την έγκριση της πράξης με ακρωνύμιο “wa-brella” στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg «Ελλάδα-π.Γ.Δ.Μ. 2014-2020». Ο Δήμος Αλμωπίας και η ΔΕΥΑ Αλμωπίας συνεργάστηκαν με το Δήμο Νεγκότινο και τη Δημοτική Επιχείρηση KOMUNALEC του Νεγκότινο και πέτυχαν την έγκριση της πράξης συνολικού προυπολογισμού που ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ. Στους Έλληνες εταίρους, αντιστοιχούν 520.000 ευρώ.
Στόχος της πρότασης είναι η διαχείριση του υδάτινου στοιχείου σε μια ολιστική προσέγγιση που αφορά στις πιο σημαντικές δράσεις της ανθρώπινης δράσης στο νερό που αποτελούν αρμόδιοτητες των εταίρων: η άρδευση, η ύδρευση και η αποχέτευση.
Ο Δήμος Αλμωπίας, με προυπολογισμό 300.000 ευρώ, πρόκειται να υλοποίησει τις παρακάτω δράσεις που σχετίζονται με την άρδευση:
-εκπόνηση μελετών κατασκευής ρυθμιστικού γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην περιοχή Προδρόμου,
-προμήθεια μετρητών για τις γεωτρήσεις άρδευσης, με ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργίας, με σκοπό την εξορθολόγιση της χρήσης του νερού,
-προμήθεια πλαστικών κάδων για φυτοφάρμακα,
-διοργάνωση τεσσάρων ημερίδων σε χωριά του Δήμου, για την καλές πρακτικές άρδευσης, τις προληπτικές δράσεις για τη μόλυνση από φυτοφάρμακα και τη σύνδεση της χρήσης του νερού με τη βιοποικιλότητα.
Η ΔΕΥΑ Αλμωπίας, με προυπολογισμό 220.000 € πρόκειται να υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις που σχετίζονται με την ύδρευση και την αποχέτευση:
-εκπόνηση μελετών για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ξιφιανής,
-προμήθεια εξοπλισμού φωτοβολτιακών συστημάτων και αντλιών χλωρίωσης σε επτά Τ.Κ. του Δήμου Αλμωπίας,
-προμήθεια εκκινητών ομαλής εκκίνησης σε επτά αντλιοστάσια ύδρευσης των Τ.Κ. του Δήμου Αλμωπίας,
-διοργάνωση ενός επιστημονικού συνεδρίου με τη συμμετοχή και άλλων ΔΕΥΑ της χώρας και έμφαση στα έργα αποχέτευσης,
-εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Νερού με συναυλία τοπικών συγκροτημάτων και τη δημιουργία τριών γκραφιτι μεγάλης κλίμακας με θέμα το νερό σε σχολικά κτίρια του Δήμου.
Η συνολική διάρκεια της πράξης είναι 22 μήνες, ενώ η έναρξη της αναμένεται εντός του Μαϊου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more