Σάββατο, 3 Απριλίου 2021

Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Έδεσσας την άλλη Πέμπτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 και ώρα 18.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Συζήτηση για το επερχόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Εισηγητής: Δήμαρχος).
Οργάνωση άρδευσης Δήμου Έδεσσας, έτους 2021 (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).

3. Ανάκληση της αριθμ. 35/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας¨ και λήψη νέας απόφασης» (Εισηγητής: Πρόεδρος).

4. Ένταξη του Δήμου Έδεσσας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων Φιλικών προς τις Οικογένειες (Εισηγητής: Πρόεδρος).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τροποποίηση της αριθμ. 91/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έκδοση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
Έγκριση της έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Κοινότητα Σωτήρας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

10. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Βρυτών (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

11. Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στον οικ. Καισαρειανών της Κοινότητας Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

12. Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

13. Εκμίσθωση δικαιώματος εισόδου στη σπηλιά Καταρρακτών (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

14. Παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Κοινότητα Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

15. Διόρθωση της αριθμ. 14/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Εκ νέου παραχώρηση χρήσης ή μη ακινήτων ιδιοκτησίας τ. ΟΕΚ και νυν ΟΑΕΔ στο Δήμο Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

16. Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more