Τρίτη 8 Ιουνίου 2021

Το Καλαρρύτικο πρόβατο ξεχωρίζει για την ποιότητα κρέατος και γάλακτος

 PROBATA KALARRYTIKA

• Η κτηνοτροφία αναμφίβολα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, γι’ αυτό και η ενίσχυση και προστασία της πρέπει να βρίσκεται στις πρώτες προτεραιότητες της Πολιτείας, αλλά και των τοπικών φορέων.

Ειδικά στην Ήπειρο η ορεινή αιγοπροβατοτροφία αποτελεί έναν κλάδο της ελληνικής κτηνοτροφίας με μεγάλη κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική σημασία και βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Περιφέρειας, αλλά και αρκετών ερευνητών από Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας.
Τελευταία, έμφαση δίνεται στο Καλαρρύτικο πρόβατο, μία από τις εγχώριες φυλές, που είναι καλύτερα προσαρμοσμένο στους ορεινούς όγκους της Ηπείρου με μοναδικά χαρακτηριστικά σε ότι αφορά την ποιότητα του παραγόμενου κρέατος και γάλακτος. Εντούτοις, μέχρι σήμερα οι μελέτες της γενετικής δομής και της ποικιλότητας του πληθυσμού της φυλής είναι ελλιπείς, καθώς βασίστηκαν μόνο σε φαινοτυπικά χαρακτηριστικά ή σε μικροδορυφορικούς δείκτες και σε πολύ μικρά δείγματα πληθυσμού με τη χρήση γονιδιωματικών τεχνικών.

Συνάντηση εργασίας
Η Περιφέρεια Ηπείρου πρωτοστατεί στην αξιοποίηση του γενετικού υλικού των αυτόχθονων φυλών και την ανάδειξη της ποιότητας των προϊόντων τους κυρίως αυτών με ενδείξεις ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης). Στα πλαίσια αυτά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση την Τρίτη πραγματοποιήθηκε στο Μέτσοβο συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλ. Καχριμάνη με ομάδα ερευνητών του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας από το Τμήμα Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Διευθυντής του Εργαστηρίου καθηγητής κ. Γεώργιος Αρσένος.

Ερευνητικό πρόγραμμα
Από την πλευρά των ερευνητών παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες που δίνονται για την ελληνική προβατοτροφία μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις και δράσεις στις οποίες συμμετέχουν μέλη του ΑΠΘ. Ειδικότερα, για την φυλή καλαρρύτικο επισημάνθηκε η επιλογή για ευρεία μελέτη της γενετικής δομής της στα πλαίσια του Ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Εκτροφή Μικρών μηρυκαστικών για αποδοτικότητα και ανθεκτικότητα» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συντονίζεται από το INRAE της Γαλλίας (https://www.smarterproject.eu/).
Στα πλαίσια του έργου θα δοθεί η δυνατότητα εκτίμησης του γενετικού δυναμικού των προβάτων της φυλής Καλαρρύτικο με σύγχρονες γονιδιωματικές τεχνικές που θα καλύπτουν μεγάλο μέρος του γονιδιώματος (OvineSNP50K), θα αφορούν ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού (περίπου 400 ζώα) και θα συσχετιστούν με φαινοτυπικά, περιβαλλοντικά και διαχειριστικά στοιχεία. Τονίστηκε, ότι ήδη στην περιοχή του Μετσόβου συμμετέχει μία εκτροφή με δείγμα 200 ζώων (από ποίμνιο 900 ζώων) στα οποία πέρα από την γενετική ταυτοποίηση γίνεται μελέτη της διατροφικής συμπεριφοράς τους με συστήματα δορυφορικού εντοπισμού τους (gps), που τοποθετούνται στα ζώα, ώστε σε συνδυασμό με την ανάλυση δειγμάτων από χόρτα του βοσκότοπου να δοθεί μια πλήρης εικόνα της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων τους. Στη συνάντηση συμμετείχαν και εκτροφείς προβάτων της φυλής Καλαρρύτικο, ενώ κατά τη διάρκειά της συζήτησης έγινε τηλεφωνική επικοινωνία του Περιφερειάρχη και με άλλους εκτροφείς καθαρόαιμων προβάτων της φυλής (σε Καλαρρύτες, Συρράκο και σε άλλες περιοχές) ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτή την ερευνητική προσπάθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more