Σάββατο 19 Ιουνίου 2021

«Χρυσή» ευκαιρία για ρύθμιση χρεών σε τράπεζες – Δημόσιο!

 EYRO DESMIDES

Tη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο έως και σε 240 δόσεις, με παράλληλη επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής στις τράπεζες σε έως και 420 δόσεις και με την προοπτική «κουρέματος» έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, που άνοιξε για να υποδέχεται αιτήσεις ρύθμισης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού. Το ενδιαφέρον πάντως τόσο από φυσικά όσο και από νομικά πρόσωπα είναι μεγάλο, με την πλατφόρμα να δέχεται πάνω από 6.500 επισκέψεις μέσα στις δύο πρώτες ημέρες λειτουργίας της!

Για πρώτη φορά...
Σημειώνεται ότι η εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών ανοίγει για πρώτη φορά και για φυσικά πρόσωπα, εκτός δηλαδή από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ για πρώτη φορά επίσης δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον να υποβάλει αίτηση ρύθμισης οφειλών, ακόμη και αν οι οφειλές που έχει δεν είναι σε καθυστέρηση. Προϋπόθεση είναι να έχει υποστεί μείωση του εισοδήματός του κατά 20%, τα χρέη του να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ και να μην οφείλονται σε έναν και μόνο πιστωτή κατά 90%.

Και διαπραγμάτευση!
Η πλατφόρμα είναι «προγραμματισμένη» ώστε να διενεργεί πλήθος ελέγχων ηλεκτρονικά, ενώ σε περιπτώσεις λαθών ή παραλείψεων, ο αιτών ειδοποιείται επίσης ηλεκτρονικά και μπορεί να κάνει διορθώσεις ή προσθήκες. Με βάση τα στοιχεία που έχουν αντληθεί και καταχωρισθεί, η πλατφόρμα υπολογίζει με τη χρήση ειδικού υπολογιστικού εργαλείου τα στοιχεία της αρχικής πρότασης. Οι πιστωτές έχουν την ευχέρεια να μη συμφωνήσουν στην πρόταση που προκύπτει βάσει του υπολογιστικού εργαλείου και να αντιπροτείνουν εναλλακτική λύση, η οποία προκύπτει επίσης ηλεκτρονικά. Η συνεννόηση όλων των πιστωτών και η ανταλλαγή στοιχείων διενεργείται επίσης ηλεκτρονικά και εμφανίζεται στην πλατφόρμα. Αν η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη και της απαιτούμενης πλειοψηφίας των χρηματοδοτικών φορέων, διαβιβάζεται στο Δημόσιο και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι καλούνται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος να ελέγξουν την τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου και εφόσον πληρούνται, τότε αυτομάτως παρέχεται η έγκρισή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more