Πέμπτη 30 Μαΐου 2013

«Δημοσιοποίηση Επανάληψης στο Ορθό της Κατάστασης Κατάταξης Απορριπτέων της Δράσης 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία του Μέτρου 2.1.4. του ΠΑΑ 2007-2013»

Ανακοινώνεται ότι σήμερα Τετάρτη 29-05-2013 δημοσιοποιήθηκε επανάληψη στο ορθό της Κατάστασης Κατάταξης Απορριπτέων της Δράσης 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία του Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013. Η δημοσιοποίηση της Κατάστασης πραγματοποιήθηκε με ανάρτηση της στα Γραφεία της ΔΑΟΚ Πέλλας και αποστολή της προς ανάρτηση και δημοσιοποίηση στους Δήμους της περιοχής.


Η επανάληψη στο ορθό αφορά στη αναγραφή του κωδικού απόρριψης 1213004 «Αριθμός αιτηθέντων ζώων μεγαλύτερος του αριθμού τους στο μητρώο της κτηνιατρικής υπηρεσίας» και η επαναλαμβανόμενη στο ορθό Κατάσταση φέρει ως ημερομηνία την 29-05-2013.

Επισημαίνονται τα παρακάτω:
1.      Η παρούσα δημοσιοποίηση παρατείνει την περίοδο υποβολής των ενστάσεων οι οποίες πλέον υποβάλλονται εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της επαναλαμβανόμενης στο ορθό Κατάστασης Κατάταξης Απορριπτέων.  
2.      Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο φορέα υλοποίησης, που για την περιοχή της Έδεσσας – Αριδαίας είναι η ΔΑΟΚ Πέλλας.
3.      Η οριστική κρίση των δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων που ενδεχομένως θα υποβληθούν.
4.      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ Πέλλας, Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής Έδεσσας, Διοικητήριο, Έδεσσα, 2ος όροφος, γραφείο 209, τηλ. 2381351383.
                                                                                                                    Ο Δ/ΝΤΗΣ

                                                                                                  

ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more