Τρίτη 28 Μαΐου 2013

Την Τρίτη 4 Ιουνίου η νέα μετάθεση του Δημοτικού συμβουλίου Πολυγύρου

Φώτο αρχείου ο Δήμαρχος Πολυγύρου Α. Ζωγράφος
Από το γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι το δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης 29 Μαϊου 2013 ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ για την επόμενη ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 και ώρα 20:00, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα ακόλουθα:

1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 (Εισηγ.: κ. Χ. Βορδός)
2. Αποδοχή τακτικής κατανομής ποσού 129.440,07 στον Δήμο Πολυγύρου (Εισηγ.: κ. Χ. Βορδός)
3. Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων...
οφειλών από Δάνειο (Εισηγ.: κ. Χ. Βορδός)
4. Αποδοχή 5ης εντολής ΣΑΤΑ έτους 2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες και κατανομής της(Εισηγ.: κ. Χ. Βορδός)
5. Λήψη απόφασης για χωροθέτηση στάσης ΚΤΕΛ στον Πολύγυρο (εξ αναβολής) (Εισηγ.:κ. Α. Χλιούμης)
6. Λήψη απόφασης για βελτιωτικές παρεμβάσεις στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού Ασκληπιού και προσαρμογή της στις υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (Εισηγ.: κ. Α. Χλιούμης)
7. Παραλαβή αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου με τίτλο: "Εσωτερικές διαρρυθμίσεις τμήματος υπογείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου" (Εισηγ.: κ. Α. Χλιούμης)
8. Παραλαβή αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου με τίτλο: "Εσωτερικές διαρρυθμίσεις τμήματος ισογείου του Ειδικού Σχολείου Πολυγύρου" (Εισηγ.: κ. Α. Χλιούμης)
9. Τοποθέτηση πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας στην οδό Ιπποκράτους στον Πολύγυρο (έμπροσθεν του Γ.Ν.Χ.) (Εισηγ.:κ. Γ. Γκλάβας)
10. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της σύμβασης μεταξύ ΦΟ.Δ.Σ.Α. Δήμου Πολυγύρου και της εταιρείας "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.", σχετικά με την συγκέντρωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών προς ανακύκλωση (Εισηγ.: κ. Γ. Λιόντας)
11. Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την παραχώρηση οχήματος στη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων για την πραγματοποίηση περιπολιών επιτήρησης Δασικών Εκτάσεων κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου έτους 2013 (Εισηγ.:κ. Γ. Γκλάβας)
12. Προσφορά για την εκτίμηση αγοραίας αξίας 2 ακινήτων που ανήκουν στο Δήμο, αντικειμενικής αξίας περίπου 120.00,00 € καθώς και για την εκτίμηση 1 ακινήτου που ανήκει σε ιδιώτη, αντικειμενικής αξίας περίπου 200.000,00 € (Εισηγ.: κ. Χ. Βορδός)
13. Άδειες υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου (Εισηγ.: κ. Γ. Λιόντας)
14. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευη δημοπρασίας (όμοροι) ή με δημοπρασία (Εισηγ.:κ. Χ. Βορδός)
15. Εξέταση αίτησης του κ. Λόγαρου Βασιλείου για παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 6 στον Πολύγυρο (Εισηγ.:κ. Γ. Γκλάβας)
16. Εξέταση αίτησης για τοποθέτηση πινακίδας Ρ40 μπροστά στην οικία του κ. Συμεωνίδη Νικολάου στην οδό Εμμ. Παπά 5 στον Πολύγυρο (Εισηγ.:κ. Γ. Γκλάβας)
17. Εξέταση αίτησης του κ. Μαναζή Αθανασίου του Πανταζή, σχετικά με υδροδότηση του αγρού του στην Περιοχή "Τσουλναρούδα" Πολυγύρου (Εισηγ.:κ. Γ. Γκλάβας)
18. Εξέταση αίτησης του κ. Γκιρτζιμάνη σχετικά με υδροδότηση του αγρού του το οποίο βρίσκεται στο 1ο χιλ. Γερακινής-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου (θετικό το Τ.Σ) (Εισηγ.: κ. Γ. Γκλάβας)
19. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: "Διαμόρφωση χώρων νεκροταφείων Δ.Δ. Ορμύλιας (Εισηγ.:κ. Χ. Δημητριάδης)
20. Διαγραφή χρεών (Εισηγ.: Χ. Βορδός)
21. Έγκριση πρακτικού για την εκμίσθωση εδαφικών εκτάσεων γαιών της σχολικής περιουσίας Α/θμιας εκπαίδευσης των Δ.Ε. Πολυγύρου- Ορμύλιας- Ανθεμούντα- Ζερβοχωρίων (Εισηγ.: κ. Χ. Βορδός)
22. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ., για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής του διαχειριστικού έτους 2013 (Εισηγ.: κ. Γ. Λιόντας)
23. Λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή τοποθεσίας Λαϊκής Αγοράς Γαλάτιστας (εξ αναβολής) (Εισηγ.:κ. Ι. Πύρρος)
24. Αίτηση δημοτικού υπαλλήλου για αντικατάστασή του από επιτροπές που συμμετέχει λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησής του (Εισηγ.: κ. Χ. Βορδός)
25. Αίτημα Σωματείου Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε.Ε προς το Δήμο Πολυγύρου για προσωρινή παραχώρηση χώρου φιλοξενίας του σωματείου εντός του Δημοτικού Καταστήματος (Εισηγ.:κ. Χ. Βορδός)
26. Αναπροσαρμογή τελών διαφήμισης (Εισηγ.: κ. Χ. Βορδός)
27. Οργάνωση 5ου Φεστιβάλ Πολυγύρου(Εισηγ.: κ. Δ. Ζαγγίλας)
28. Επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων (Εισηγ.: κ. Χ. Σοφοτάσιος)
29. Εξέταση πρότασης κ. Ζωγραφάκη Γ. για μετονομασία οδών στον Πολύγυρο, για τα εκατοντάχρονα του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: κ. Δ. Ζαγγίλας)
30. Καθορισμός ωραρίου εργασίας υπαλλήλων στις υπηρεσίες καθαριότητας και ύδρευσης (Εισηγ.: κ. Γ. Γκλάβας)
31. Λήψη απόφασης για μονοδρόμηση της οδού Κ. Παλαμά στον Πολύγυρο, μετά από αίτημα δημότη (Εισηγ.:κ. Γ. Γκλάβας)
32. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης Δημάρχου (Εισηγ.: κ. Δ. Ζαγγίλας).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more