Πέμπτη 30 Μαΐου 2013

73 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
(10) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων/Φορτηγών (6 μήνες)
(20) ΥΕ Εργατών-τριών (Συνοδοί απορριμματοφόρων) (6 μήνες)
(15) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων/ Φορτηγών (4 μήνες)
(28) ΥΕ Εργατών-τριών (Συνοδοί απορριμματοφόρων) (4 μήνες)

Δήμος Κασσάνδρας – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2013
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα (73) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Κασσάνδρας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2374350133

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more