Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ


Κύριε Δήμαρχε, Κύριοι Αντιδήμαρχοι, Κυρίες & Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Έδεσσας αποτελεί ένα αναγνωρισμένο αναπτυξιακό εργαλείο του δήμου Έδεσσας από το 1986. Στις σημερινές δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, θεμελιώδεις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ασκούνται μέσω των κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων και παρέχονται με τον πλέον αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο, υψηλού επιπέδου αναγκαίες κοινωνικοπρονοιακές  υπηρεσίες μέσω δομών, όπως Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠμΕΑ, ξενώνες, κέντρα πρόληψης, κέντρα πληροφόρησης, περιβαλλοντικά κέντρα, αθλητικοί & πολιτιστικοί χώροι, ωδεία, στα πλαίσια εθνικών & ευρωπαϊκών προγραμμάτων.


Μέσω των Δημοτικών Επιχειρήσεων ασκούνται θεμελιώδεις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υλοποιούνται κοινωνικές, αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, τουριστικές και αθλητικές δραστηριότητες (όπως επίσης η ύδρευση και η αποχέτευση από τις ΔΕΥΑ),  που χωρίς την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έμεναν απρόσιτες στο ευρύ κοινό.

  • Κυρίως παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής σημασίας απολύτως απαραίτητες για τους συμπολίτες μας.
  • Υπηρεσίες που ανακουφίζουν τις πιο ευαίσθητες και ευάλωτες στις συνέπειες της κρίσης κοινωνικές ομάδες πολιτών.
  • Υπηρεσίες, τις οποίες το ίδιο το κράτος αδυνατεί να διασφαλίσει και σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν απρόσιτες.

Τυχόν κατάργηση των Δημοτικών Επιχειρήσεων και απόλυση του προσωπικού τους θα ακρωτηριάσει την Αυτοδιοίκηση, θα δυσκολέψει την καθημερινή εξυπηρέτηση του συνόλου των κατοίκων και θα αφήσει αβοήθητους μπροστά στις συνέπειες της κρίσης αυτούς ακριβώς τους πολίτες που έχουν σήμερα τη μεγαλύτερη ανάγκη της κρατικής συνδρομής.

Κύριε Δήμαρχε, Κύριοι Αντιδήμαρχοι, Κυρίες & Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Στην ουσία, καταργείται ευθέως η συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η έννοια της αιρετότητας και η συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτονομία των αιρετών της οργάνων να διοικούν. Δεν είναι τυχαίο ότι την κάθετη αντίθεσή του για την περαιτέρω κατάργηση ή συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και της επαπειλούμενης απόλυσης των εργαζομένων σ΄ αυτά εκφράζει και το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

Ωστόσο, επιχειρείται πλήρης αποδιάρθρωση των υπηρεσιών και δομών των δήμων της χώρας. Μετά τις συγχωνεύσεις που επέφερε ο Καλλικράτης, η ισορροπία του συστήματος οδηγείται σε πλήρη κατάρρευση.

Υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης ο μόνος φορέας του Δημοσίου που προχώρησε σε συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις των δομών και των υπηρεσιών του ήταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, από 4.300 συγχωνεύτηκαν σε 520, (μείωση 88%), ενώ τα ΝΠΙΔ από 1.350 συγχωνεύτηκαν σε 492, (μείωση 64%)! Γίνεται αντιληπτό ότι οι Δήμοι όχι μόνο προχώρησαν αποφασιστικά σ’ αυτές τις συγχωνεύσεις αλλά σήκωσαν και το τεράστιο βάρος της αναζήτησης λειτουργικών ισορροπιών για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών. Και όλα αυτά όταν οι Κυβερνήσεις δεν τόλμησαν μέχρι σήμερα να προχωρήσουν στις αναγκαίες συγχωνεύσεις των Οργανισμών της Δημόσιας Διοίκησης.

Όλοι σήμερα πρέπει να προστατεύσουμε τους Αυτοδιοικητικούς θεσμούς, την εξυπηρέτηση των πολιτών, την κοινωνική και κοινωφελή δράση των ΟΤΑ, την εργασιακή ομαλότητα στο χώρο». Σε καμία δε περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταργηθούν οριζόντια νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί με απόφαση των οικείων δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων.

Κύριε Δήμαρχε, Κύριοι Αντιδήμαρχοι, Κυρίες & Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Υπενθυμίζουμε ότι η ΔΗΚΕΔΕ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Δήμου Έδεσσας συμμετέχοντας πλέον στο ενιαίο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Έδεσσας και των νομικών του προσώπων και από 1/1/2013 εντάσσεται πλήρως στο ενιαίο μισθολόγιο όπως ακριβώς ισχύει ήδη σήμερα για όλο το υπόλοιπο προσωπικό του Δήμου μας.

Δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε. Η ΔΗΚΕΔΕ, το ΕΥΖΗΝ, η ΔΕΥΑΕ, η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ,  είμαστε ΕΝΑ. Είμαστε Δήμος Έδεσσας.  

Επανειλημμένα το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εκφράσει την στήριξη του στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση και τις δομές του Δήμου. Για άλλη μια φορά διαπιστώσαμε ότι άλλα αποφασίζονται στο συμβούλιο και άλλα εκτελούνται.

Ζητάμε

  1. Την λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την στήριξη της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Έδεσσας και όλων των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών
  2. Την καταβολή των εγκεκριμένων ποσών στην επιχείρηση προκειμένου να εξασφαλίζεται η λειτουργία, η βιωσιμότητα και η  αναγνώριση των υπηρεσιών της καθώς και η προσφορά του συνόλου των εργαζομένων.
  3. Την  στήριξη των εργαζομένων με καταβολή των οφειλομένων δεδουλευμένων καθώς και την τακτοποίηση του πάγιου αιτήματος των πληρωμών μισθοδοσίας.

Κλείνοντας
Επισημαίνουμε ότι ο αργός θάνατος με την μονομερή και «άνωθεν» διαγραφή ολόκληρων δημοτικών φορέων, η μονομερής και «άνωθεν», κατάργηση θέσεων εργασίας υπονομεύει και ακυρώνει το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη γυρίζει πίσω στη δεκαετία του ΄60 και την περιορίζει στην έκδοση μόνο πιστοποιητικών.

Είναι αναγκαία λοιπόν η ύπαρξη και η στήριξη της λειτουργίας των δομών των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων και υπηρεσιών, των μοναδικών δημόσιων φορέων που βρίσκονται κοντά στους πολίτες και αναπληρώνουν το ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος.

Όταν θα ‘πέσουν’ οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις ποιες άλλες δημοτικές δομές έχουν σειρά επειδή δεν παράγουν λογιστικά κέρδη και δημιουργούν κοινωνικά οφέλη; Οι πολιτιστικοί και αθλητικοί χώροι θα αφεθούν στην τύχη τους;  Τα ΚΑΠΗ; Το Γηροκομείο; Οι Παιδικοί Σταθμοί; Οι Βρεφονηπιακοί; 

Η μόνη ελπίδα για να επιβιώσουμε από την οικονομική κρίση είναι η συσπείρωση της κοινωνίας μας.
Τι είδους τοπική κοινωνία φανταζόμαστε ως πολίτες; Η απάντηση πρέπει να δοθεί τώρα.


Οι εργαζόμενοι στην ΔΗΚΕΔΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more