Τετάρτη 22 Μαΐου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


ANAΚΟΙΝΩΣΗ

Εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλμωπίας

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αλμωπίας δέχονται αιτήσεις για εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων, για το σχολικό έτος 2013 – 2014, από 25 Μαΐου έως 25 Ιουνίου 2013, για τα νήπια που έχουν γεννηθεί μέχρι 31 Μαρτίου 2011.


Προϋποθέσεις για την εγγραφή
α) Η μητέρα να εργάζεται (σε οποιαδήποτε εργασία).
β) Η ηλικία του νηπίου να είναι πάνω από 2,5 ετών.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1) Αίτηση (υπάρχει στο σταθμό).
2)Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του παιδιού.
3) Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης (Mantoux)
4) Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης τελευταίου έτους ή το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας (σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση θα προσκομίζεται βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.)
5) Βεβαίωση εργοδότη για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή βεβαίωση υπηρεσίας για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα.
6) Απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ για την ακριβή διεύθυνση κατοικίας.
7) Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 (υπάρχει στον Παιδικό Σταθμό) του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία να δηλώνει:
α. Τη γνησιότητα του αντιγράφου της φορολογικής δήλωσης.
β. Τη συμμετοχή τροφείων.
8) Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο από το Δ.Σ., για τη διευκόλυνση της επιλογής.
Για την εγγραφή παιδιού, στο Σταθμό, αλλοδαπών γονέων εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας.
Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς.

Πληροφορίες:
  Δ/νση ΚΕ.Κ.Π.-Α  Τότσα Βασιλική, στο τηλέφωνο 23840-21442

                                                                                   
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.


Αικατερίνη Μπαγκή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more