Τρίτη 28 Μαΐου 2013

Εκμισθώνονται τα Διαδημοτικά Σφαγεία Αρναίας.
Ø    Στις 10 Ιουνίου 2013 θα διεξαχθεί η δημοπρασία για την εκμίσθωση των εγκαταστάσεων της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Β. Χαλκιδικής, που βρίσκονται στη θέση «Άγιος Μηνάς» Αρναίας.
Ø    Στην τελική ευθεία για τη λειτουργία της μονάδας Σφαγείων και της μονάδας αδρανοποίησης των  υποπροϊόντων σφαγής (Rendering).
        Η Διαδημοτική Επιχείρηση Σφαγείων Βόρειας Χαλκιδικής προχώρησε στην διακήρυξη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των εγκαταστάσεών της, που βρίσκονται στη θέση «Άγιος Μηνάς» Δημοτικής Κοινότητας Αρναίας, Δήμου Αριστοτέλη.

        Η εκμίσθωση της εκμετάλλευσης και λειτουργίας σύγχρονου σφαγείου δύο γραμμών (αιγοπροβάτων, χοιρινών) με υποδομή και τρίτης γραμμής (βοοειδών) και μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής (Rendering) θα γίνει με φανερή και προφορική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Αρναία (Αίθουσα «Μητροπολίτης Σωκράτης») στις 10 του μηνός Ιουνίου έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και από ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ.,  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής δημοπρασιών.

   Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων περιλαμβάνουν δύο κύρια κτιριακά συγκροτήματα.
Το πρώτο είναι το κτίριο του σφαγείου το οποίο αποτελείται από ισόγειο  κτίριο εμβαδού 1.185 τ.μ. με τον σχετικό σφαγειοτεχνικό εξοπλισμό και με υπόγειο χώρο-τμήμα εμβαδού 195 τ.μ., εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού  βοηθητικού εξοπλισμού.
Το δεύτερο είναι το διώροφο κτίριο επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής. Αποτελείται από ισόγειο τμήμα παραλαβής τελικών προϊόντων εμβαδού περί τα 160 τ.μ. και όροφο παραλαβής Α’ υλών εμβαδού περί τα 240 τ.μ.
Στο χώρο των εγκαταστάσεων  υπάρχουν και δύο μικρά ανεξάρτητα οικήματα, που στεγάζουν τον εξοπλισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού καθώς και το γραφείο του φύλακα.
        Ως  ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) για κάθε μήνα.
        Η διάρκεια του μισθώματος ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη από την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού της μίσθωσης και εγκατάστασης του αναδόχου που θα αναδειχθεί. Σε περίπτωση πρόθεσης του αναδόχου για υποβολή αιτήματος αναπτυξιακού προγράμματος, η διάρκεια του μισθώματος δίνετε να φτάσει τα 12+10 = 22 έτη, για την διευκόλυνση του αναδόχου στις απαιτήσεις του προγράμματος. Εφόσον προκύψει αναγκαιότητα περαιτέρω παράτασης της διάρκειας της μίσθωσης από τις απαιτήσεις αναπτυξιακού προγράμματος, αυτό μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης.
        Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν να τους χορηγηθεί  αντίγραφο της Διακήρυξης της δημοπρασίας και  να επισκεφτούν, εφόσον το επιθυμούν, τις εγκαταστάσεις των Σφαγείων, κατόπιν συνεννοήσεως με τους υπεύθυνους της Επιχείρησης.
        Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το τοπικό Δημοτικό Κατάστημα Αρναίας  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 23723 50102 και 23723 50125.
         Η απόφαση για εκμίσθωση των εγκαταστάσεων λήφθηκε λόγω της φύσης του αντικειμένου, της λειτουργίας δηλαδή σύγχρονων βιομηχανικών σφαγείων και μονάδας επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής, των συνθηκών αυξημένου ανταγωνισμού  και της αναγκαιότητας για την άμεση λειτουργία των Σφαγείων, την βιωσιμότητά τους και την εξέλιξη της μονάδος.
          Η λειτουργία των νέων Διαδημοτικών Σφαγείων Β. Χαλκιδικής αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα στους Νομούς Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα αυτά  σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του καταναλωτικού κοινού, καθώς και με την υποβοήθηση της τοπικής οικονομίας.
        Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί καμία μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων (Rendering) στο Νομό Χαλκιδικής, γεγονός που κάνει επιτακτική τη λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας για περιβαλλοντικούς  λόγους, ενόψει και της επιβολής αυστηρών προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
           Η λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας αναμένεται να συμβάλει αποτελεσματικά   όχι  μόνο στη  διασφάλιση της  δημόσιας υγείας αλλά και  στην προσπάθεια  που  γίνεται  για τη  σύννομη   και  διαφανή  λειτουργία  της  αγοράς   κρέατος σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more